Aktualności

 • „Intelektualiści w 70 lat po Kongresie w Obronie Pokoju – historia, ciągłość i zmiana”, Wrocław 9-11 X 2018 (zgłoszenia do 6 V)

  31 marzec 2018

 • Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

  29 marzec 2018

 • CfP: „Między Szczecinem a Gdańskiem – wspólne losy stoczni, wspólne dziedzictwo?” – Szczecin, 12–14 XII 2018 (zgłoszenia do 15 V 2018)

  29 marzec 2018

 • Ukazał się najnowszy numer „Kwartalnika Historycznego” (4/2017)

  28 marzec 2018

 • Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970 (informacja wydawnicza)

  20 marzec 2018

 • „Wydarzenie Historyczne Roku” - plebiscyt Muzeum Historii Polski (zgłoszenia do 31 III)

  15 marzec 2018

 • Konferencja „Muzeum w edukacji”, Wrocław, 21-23 III 2018

  12 marzec 2018

 • Władysław Konopczyński, Dzieje parlamentaryzmu angielskiego (informacja wydawnicza)

  05 marzec 2018

 • Jan Ciechanowski, Przegrani zwycięzcy. Wspomnienia ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej (informacja wydawnicza)

  02 marzec 2018

 • Anna Maria Adamus, Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle listów do władz centralnych (informacja wydawnicza)

  01 marzec 2018

Spotkania

 • Konferencje: CfP: „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices”, Warszawa 19-20 IV 2018 (zgłoszenia do 18 III)

 • Konferencje: Sympozjum "Doświadczenie (auto)biograficzne a tożsamość. Zapisy literackie pokolenia Marca '68" Warszawa, 12-13 III 2018

 • Konferencje: CfP:„Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy modernizacyjne ziem polskich”, Toruń, 6-7 XII 2018 r. (zgłoszenia do 30 III)

 • Konferencje: CfP „Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923” – Wrocław, 22-23 XI 2018 (zgłoszenia do 15 IV)

 • Spotkania: Miasta pamięci– co upamiętnienia mówią nam o danym społeczeństwie, jego historii i stosunku do niej?, Warszawa, 20 II 2018 r.

 • XXw: Debata: „Stany Zjednoczone a przemiany okrągłostołowe w Polsce”, Kraków, 20 II 2018 r.

 • Konferencje: CfP „Genealogia, prozopografia i dzieje społeczeństw na historycznych obszarach Pomorza w okresie przedindustrialnym (od średniowiecza po wiek XIX)”, Gdańsk 13-14 XII 2018 (zgłoszenia do 30 IV)

 • Konferencje: Call for Papers: "Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja"

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • A. Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL (informacja wydawnicza)

 • Andrzej Chwalba, Legiony Polskie 1914-1918 [informacja wydawnicza]

 • Rozliczanie totalitarnej przeszłości: zbrodnie, kolaboracja i symbole przeszłości, red. A. Paczkowski [informacja wydawnicza]

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.