Aktualności

 • Grzegorz Motyka, Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953 (recenzja)

  10 luty 2017

 • Konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące historii i dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu

  06 luty 2017

 • Patriotyzm Jutra - ruszyła IX edycja programu

  03 luty 2017

 • Paweł Sowiński, Tajna dyplomacja. Książki emigracyjne w drodze do kraju 1956–1989 (recenzja)

  26 styczeń 2017

 • Call for Papers: „Pamięć Kresów – Kresy w pamięci” - konferencja naukowa, Gliwice, 25–27 października 2017 (zgłoszenia do 28 lutego 2017)

  22 styczeń 2017

 • Agata Roćko, Kontusz i Frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej (recenzja)

  14 styczeń 2017

 • Call for Papers: "Różnorodność religijna i etniczna w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w perspektywie porównawczej", Warszawa 19-21 czerwca 2017 r.

  11 styczeń 2017

 • "Życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1947" (informacja wydawnicza)

  02 styczeń 2017

 • „Sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski” – konferencja naukowo-edukacyjna, Warszawa 19–20 stycznia 2017 r.

  27 grudzień 2016

 • Maciej Paszyn, Reformy józefińskie w świetle relacji prasy polskiej okresu stanisławowskiego (recenzja)

  23 grudzień 2016

Spotkania

 • Nowości wydawnicze: "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

 • Wykłady: Pokaz Kroniki Galla Anonima - Warszawa, 17 grudnia 2016 r.

 • Spotkania: „Duma i wstyd. Zmiana samooceny Polaków” - debata w Muzeum Historii Polski, Warszawa, 12 grudnia 2016 r.

 • XXw: „…a ludzie żyli dostatniej”: gospodarka socjalistyczna a poziom życia w Krajach Demokracji Ludowej - debata w Muzeum PRL-u, Kraków, 6 grudnia 2016 r.

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989” – Wrocław, 29 listopada – 1 grudnia 2016

 • Konferencje: "Konceptualizacja Holokaustu w Niemczech, Polsce, na Litwie i Ukrainie od lat 80tych. Analiza historyczno-naukowa i debaty społeczne", Warszawa, 5-7 grudnia 2016

 • Konferencje: Konferencja naukowa: „Stan wojenny w Polsce 1981-1983”, Gdańsk, 12-13 grudnia 2016 r.

 • Konferencje: "Ab Occidente Referunt… »Zachód« doby nowożytnej w badaniach historyków polskich", Kraków, 24-25 listopada 2016 r.

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Ukazał się nowy numer "Kwartalnika Historycznego" (3/2016)

 • K. Łagojda, Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939–1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej (informacja wydawnicza)

 • Anna Reid, "Pogranicze. Podróż przez historię Ukrainy 988-2015" (recenzja)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.