Aktualności

 • „Droga ku niemieckości? Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim (1848-1914)” wykład prof. Rafała Witkowskiego, Poznań, 23 czerwca 2017 r.

  21 czerwiec 2017

 • Jak rodziła się demokracja w Polsce. Spotkanie z okazji 40. rocznicy powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Gdańsk, 23 czerwca 2017 r.

  19 czerwiec 2017

 • CfP: Miejska przestrzeń publiczna w "długim" XIX wieku, Warszawa 30 XI - 1 XII 2017 (zgłoszenia do 31 sierpnia)

  18 czerwiec 2017

 • A. Zysiak, "Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście" - dyskusja wokół książki, Kraków 29 czerwca 2017 r.

  16 czerwiec 2017

 • „Nie tylko Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918” - czwarta debata belwederska historykуw – Warszawa, 19 czerwca 2017 r.

  15 czerwiec 2017

 • Modernistyczna przestrzeń Warszawy IN SITU: Muzeum Narodowe, Warszawa, 17 czerwca

  11 czerwiec 2017

 • „Rozliczanie totalitarnej przeszłości: instytucje i ulice”, red. Andrzej Paczkowski (informacja wydawnicze)

  31 maj 2017

 • Wystawa Muzeum Historii Polski „Gusen. Granit i Śmierć, Pamięć i Zapomnienie” w Wiedniu (30 maja - 7 lipca 2017 r.)

  30 maj 2017

 • Wykład: Dekalog „odrodzenia stanisławowskiego" - od Stanisława Konarskiego do Konstytucji 3 maja, Warszawa, 7 czerwca 2017

  29 maj 2017

 • Locarno – „okrojenie zwycięstwa” czy uspokojenie powojennej Europy? - wykład prof. Marka Kornata, Warszawa 30 maja 2017 r.

  29 maj 2017

Spotkania

 • Konferencje: Konferencja naukowa „Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (cz. II)” – Warszawa, 5–7 czerwca 2017

 • Wykłady: dr Róisín Healy, „Solidarity between 'Small Nations'? Irish Attitudes to Poland the Early Twentieth Century” (wykład), Warszawa, 1 czerwca 2017 r.

 • Konferencje: CfP: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski »ludowej«”, Warszawa 14–15 lutego 2018 r. (zgłoszenia do 10 września 2017)

 • XXw: Spotkanie Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” poświęcone Marii Dmochowskiej, Warszawa, 25 maja 2017 r.

 • Konferencje: Polacy w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, 27-28 czerwca 2017 r. (zgłoszenia do 5 czerwca)

 • Konferencje: CfP: „Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa 13-15 marca 2018 r. (zgłoszenia do 30 czerwca)

 • XVI-XVIII wiek: „Dlaczego Sejm Czteroletni zasłużył na dobrą pamięć u Polaków?” - wykład prof. R. Butterwicka-Pawlikowskiego, Warszawa, 24 maja 2017 r.

 • Wykłady: „Modern Battlefield Archaeology at Grunwald” - wykład prof. S. Ekdahla, Warszawa, 24 kwietnia

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Krzysztof Pietkiewicz, Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492–1506 (informacja wydawnicza)

 • "Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego", red. nauk. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak (informacja wydawnicza)

 • Ukazał się nowy zeszyt "Kwartalnika Historycznego" (1/2017)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.