Aktualności

 • CfP: „W niewoli. Doświadczenie jenieckie, regulacje prawne, otoczenie społeczne na przestrzeni wieków”, Niepołomice, 21-23 września 2017 r.

  30 marzec 2017

 • Debata „Nie tylko Dmowski i Paderewski (polska akcja dyplomatyczna 1914–1918)”, Warszawa, 1 kwietnia 2017 r.

  29 marzec 2017

 • „Agca nie był sam”, spotkanie autorskie, Gdańsk, 5 kwietnia 2017 roku

  28 marzec 2017

 • CfP: Studia Historiae Oeconomicae T.35 (2017) - „Państwo i Gospodarka” (do 15 maja 2017 r.)

  27 marzec 2017

 • Wykład „Grodno: miasto, region, pamięć”, Kraków 3 kwietnia 2017

  24 marzec 2017

 • CfP: Ogólnopolska konferencja naukowa „Józef Piłsudski (1867–1935) – idea, tradycja, nawiązania” Łódź, 7–8 grudnia 2017 r. (zgłoszenia do 31 marca)

  20 marzec 2017

 • Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie (recenzja)

  19 marzec 2017

 • Spotkanie z Krzysztofem Koehlerem, autorem „Palus sarmatica”, Warszawa, 22 marca 2017 r.

  17 marzec 2017

 • Rozmowy o Śląskach - spotkanie na kanwie 25. numeru kwartalnika „Herito”, Bielsko-Biała, 16 marca 2017

  12 marzec 2017

 • CfP: „Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989) – Warszawa, 15–16 listopada 2017 (zgłoszenia do 15 maja 2017)

  10 marzec 2017

Spotkania

 • Konferencje: CfP: Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce, Warszawa 7-8 listopada 2017 r. (zgłoszenia do 1 lipca)

 • XXw: „Odzyskane? Postulowane? Zintegrowane?” - debata w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, 3 marca 2017 r.

 • Konferencje: CfP: Procesy migracyjne a transfer kultury. Konteksty polskie i niemieckie (w ramach Seminarium Klaus Zernack Colloquium) - zgłoszenia do 28 lutego

 • Konferencje: Konferencja naukowa: „Wacław Tokarz (1873–1937). Z Legionów Polskich na Uniwersytet Warszawski”, Warszawa 25 maja 2017 r. (zgłoszenia do 28 lutego)

 • Konferencje: Call for Papers: „Pamięć Kresów – Kresy w pamięci” - konferencja naukowa, Gliwice, 25–27 października 2017 (zgłoszenia do 28 lutego 2017)

 • Konferencje: Call for Papers: "Różnorodność religijna i etniczna w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w perspektywie porównawczej", Warszawa 19-21 czerwca 2017 r.

 • Konferencje: „Sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski” – konferencja naukowo-edukacyjna, Warszawa 19–20 stycznia 2017 r.

 • Nowości wydawnicze: "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956)

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Anita Prażmowska, "Władysław Gomułka" (recenzja)

 • Adam Kożuchowski, "Powinowactwa mimo woli. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX wieku" (informacja wydawnicza)

 • Grzegorz Motyka, Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953 (recenzja)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.