Źródła audiowizualne

 

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas spis elektronicznych baz źródeł audiowizualnych (zawierających m.in. wywiady audio i video, filmy dokumentalne, fabularne i reportaże) dotyczących polskiej historii i kultury.

 

Audiohistoria. Archiwum historii mówionej – Ośrodka „KARTA”

 • Archiwum Historii Mówionej to największy w Polsce zbiór relacji biograficznych (około 4 tysięcy nagrań audio i 100 wideo) oraz innych archiwalnych świadectw, obejmujących niemal cały XX wiek. Pierwsze nagrania pochodzą z 1987 roku, kiedy to zainicjowany przez środowisko KARTY ruch społeczny – Archiwum Wschodnie – rozpoczął niezależną od komunistycznych władz akcję nagrywania wspomnień mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, obywateli polskich represjonowanych przez sowieckie władze. Po 1989 roku relacje biograficzne nagrywane były w ramach Ośrodka KARTA, który w 2003 roku powołał wydzielony program Historia Mówiona. Efektem działania programu jest wciąż powiększający się zbiór nagrań AHM. Zbiór ten w 2006 roku stał się częścią Medioteki Domu Spotkań z Historią (DSH).

Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego

 • Archiwum powstało w 2004 r. Jego głównym zadaniem jest utrwalenie relacji kilku tysięcy żołnierzy Armii Krajowej – uczestników Powstania Warszawskiego, żyjących dzisiaj w Polsce i za granicą. Obecnie stanowią oni pokolenie osiemdziesięciolatków, jest to więc ostatnia chwila na utrwalenie ich wspomnień.  Wszystkie relacje są utrwalane w wersji elektronicznej i publikowane na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapisy filmowe rozmów będą też sukcesywnie udostępniane w czytelni Muzeum, a część z nich można obejrzeć na kanale youtube.com/1944pl

Archiwum Historii Mówionej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

 • To innowacyjny projekt w skali Śląska realizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, którego celem jest stworzenie archiwum historii mówionej w postaci strony internetowej www.e-historie.pl oraz podniesienie świadomości historycznej wśród młodych ludzi zainteresowanych dziejami całego Śląska.

Baza Historii Mówionej Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN

 • Celem programu nie jest jedynie rejestrowanie i archiwizowanie relacji. Można z nich korzystać on-line. W internetowej BAZIE HISTORII MÓWIONEJ dostępnych jest obecnie ponad 3 400 tematycznych fragmentów relacji (w tym ponad 800 fragmentów audio) dotyczących Lublina i 50 innych miejscowości Regionu. Fragmenty relacji dostępne są również w portalu edukacyjnym Pamięć Miejsca. Stanowią tam, obok książek, prac magisterskich, artykułów prasowych, materiałów ikonograficznych oraz reportaży i audycji radiowych, dodatkowe źródło wiedzy o historii i kulturze Lublina.

"Biblioteka cyfrowa" Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

 • Kolekcja materiałów audiowizualnych, kinowych oraz wideo zawiera filmy oraz zapisy dźwięku różnych formatów z prywatnych kolekcji oraz oficjalnych zbiorów archiwalnych, przedstawiające życie miejskie małych i dużych organizmów miejskich Europy Środkowo-Wschodniej. Kolekcja składa się z płyt DVD, taśm filmowych, dysków CD, kaset, audio i wideo, plików dźwiękowych i filmowych.

Historie mówione w Muzeum PRL-u: Świadkowie PRL-u

 • Dział Historii Mówionej Muzeum PRL-u od 2010 r. gromadzi audiowizualne relacje Świadków PRL-u. Materiały te wzbogacone są o unikalne fotografie i dokumenty z prywatnych kolekcji. W zbiorach znajdują się nagrania powstałe w efekcie kilku projektów: W imię wolności. Nowa Huta '60 Kombinat kontra komuna; Marzenie o wolności. Kraków '45; Historia codzienności. Na stronie internetowej zamieszczone są tylko fragmenty nagrań oraz transkrypcji  Udostępniane kompletnych materiałów do celów naukowo-badawczych, edukacyjnych, wystawienniczych i publicystycznych odbywa się za zgodą kierownika Muzeum PRL-u.

Mediateka programu: Jan Karski. Niedokończona misja

 • Celem projekt Archiwa Jana Karskiego jest digitalizacja i udostępnienie wszystkich zebranych materiałów o życiu i działalności emisariusza - zdjęć, filmów, dokumentów, książek i tekstów. Umieszczane w mediatece materiały służą zarówno do poznawania historii samego Karskiego, jak i historii XX wieku, której był on niezwykłym świadkiem. Projekt ma charakter otwarty, a mediateka stale uzupełniana jest o nowe materiały 

NINATEKA - biblioteka treści audio i audiowizualnych

 • NINATEKA to projekt Narodowego Instytutu Audiowizualnego, którego celem jest stworzenie legalnej biblioteki treści audio i audiowizualnych, pokazujących polską kulturę, historię i społeczeństwo w unikalny i wielowątkowy sposób.  Znajdują się w niej filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne. Zebrane materiały pochodzą z różnych źródeł – zarówno z archiwum Narodowego Instytutu Audiowizualnego, jak i zasobów studiów filmowych, instytucji kultury, nadawców oraz niezależnych producentów.

Pamięć Narodu

 • Cyfrowe archiwum wspomnień Pamięć Narodu zostało stworzone w 2008 roku przez trzy czeskie instytucje: Stowarzyszenie Post Bellum, Czeskie Radio i Instytut Badania Reżimów Totalitarnych.  Od 2008 roku do inicjatywy Pamięć Narodu przyłączyły się organizacje i pojedyncze osoby dołączając wspomnienia świadków zarówno z Republiki Czeskiej, jak i całej Europy. Dzięki temu archiwum cyfrowe stopniowo wzbogacane jest w wypowiedzi znaczących osobowości kultury, przedstawicieli mniejszości narodowych, świadków wydarzeń ze Słowacji, Rumunii, Węgier, Polski, krajów nadbałtyckich i innych państw europejskich. Wypowiedzi są digitalizowane, teksty opracowane redakcyjnie i tłumaczone z języków narodowych na język angielski. Nagrania tworzące kolekcję uzupełniane są fragmentami audio i video, tekstami biograficznymi, zdjęciami, dziennikami, dokumentami archiwalnymi, linkami do publikacji w mediach i innymi materiałami.

Świadkowie Historii

 • Program edukacyjny „Świadkowie Historii” realizowany był przez Narodowe Centrum Kultury i polegał na zbieraniu świadectw zapomnianych bohaterów XX wieku i świadków mało dotąd znanych, a ważnych wydarzeń historycznych i archiwizowaniu ich na stronie internetowej www.swiadkowiehistorii.pl. Równolegle trwały prace nad „Elementarzem historii mówionej” – pierwszym w Polsce wydawnictwem edukacyjnym opisującym metodę poznawania historii poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem – świadkiem historii. Witryna www.swiadkowiehistorii.pl prezentuje zebrane dotąd, przykładowe relacje oraz promuje metodę opisaną w „Elementarzu”.

Sala Świadectw Wirtualnego Muzeum Kresy - Syberia

 • Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia to inicjatywa Fundacji Kresy-Syberia, której celem jest upowszechnianie, upamiętnianie i badanie losów obywateli polskich II RP, którzy ucierpieli na skutek represji sowieckich. W Sali Świadectw Muzeum zgromadzono 993 filmy z relacjami świadków.

 Wołyń - Świadkowie (Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego)

 • Celem projektu zrealizowanego przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w ramach programu Patriotyzm Jutra była próba ukazania losów mieszkańców przedwojennego i wojennego Wołynia. W ramach projektu nagrano 10 relacji, których fragmenty udostępniane są stronie internetowej projektu. Zebrane opowieści świadków dotyczą zarówno życia codziennego w przededniu II wojny światowej jak i dramatycznych losów mieszkańców w okresie trzech okupacji (sowieckiej w 1939-1941, niemieckiej 1941-1944 i ponownie sowieckiej od 1944 roku) oraz w związku z działalnością ukraińskich nacjonalistów.

 

Znasz inne elektroniczne bazy i archiwa źródeł audiowizualnych dotyczące historii Polski, których brakuje w spisie? Prosimy napisz do nas: polishhistory@remove-this.hist.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016