Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

 

Dane adresowe:

ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
tel. (22) 831 18 03, (22) 635 92 42/43
email: archiwum@warszawa.ap.gov.pl
strona www: www.warszawa.ap.gov.pl

 

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

 

Wśród materiałów archiwalnych składających się na zasób Archiwum Państwowego m. st. Warszawy znajduje się również zbiór fotografii. W zbiorach tych zgromadzono m. in. kolekcje i spuścizny osób i rodzin warszawskich, w tym takich zasłużonych dla miasta rodów i postaci jak Fukierowie, Marian Gajewski, Korotyńscy, Stanisław Leszczyński, Walery Przyborowski oraz spuścizny fotografów z Warszawy z okresu od połowy XIX wieku do czasów współczesnych, w tym Zdzisława Marcinkowskiego i Antoniego Nowosielskiego. Ciekawostką jest licząca 1014 fotografii kolekcja zatytułowana "Warszawa w obiektywie nieznanego Niemca w latach okupacji 1939 - 1944". Została ona pozyskana przez Archiwum w 1968 roku, kiedy to z Landeshauptstadt München Stadtarchiv nadeszła przesyłka zawierająca 35 negatywów firmy AGFA. Dzięki nawiązanej korespondencji pomiędzy Archiwami udało się jedynie ustalić, że Archiwum monachijskie nie posiada żadnych pewnych informacji ani o negatywach, ani o ich Autorze, a jedynie przypuszczenie, że był nim nieznany z imienia i nazwiska dziennikarz, korespondent niemiecki, prawdopodobnie pochodzący z Bawarii. Z negatywów zostały wykonane odbitki i podzielone na 7 grup tematycznych: sceny uliczne, transport, handel, reklama, architektura, kultura i studia fotograficzne. Fotografie przedstawiają sielankowy obraz okupowanej Warszawy, unika się w nich przykrych propagandowo elementów czasu wojny, łapanek czy egzekucji. W Archiwum jest tez przechowywany zespół pod nazwą „Zbiór pocztówek XIX – XX w. (do 1939)”. Większą jego część stanowią pocztówki z okresu zaboru rosyjskiego (lata 1898/1899-1915). Szczególnym walorem warszawskich ulic i budowli przedstawionych na pocztówkach jest ich różnorodność tematyczna. Pejzaże miasta powstawały w najlepszych warszawskich firmach Jana Miecznikowskiego, Aleksandra Karoliego, Konstantego Wojutyńskiego i wielu innych fotografów i litografów. Zespół tworzą pocztówki jedno- i wielobarwne prezentujące architekturę miasta, kościoły teatry, budynki będące siedzibami władz i instytucji państwowych, place, ulice, pomniki, parki, ogrody. Zawierają sceny z wydarzeń patriotyczno-politycznych jakie miały miejsce na ulicach Warszawy. Zachowane pocztówki są zapisem wyglądu Warszawy z końca XIX i początku XX w.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016