Centralne Archiwum KC PZPR - Archiwum Akt Nowych

 

Dane adresowe:

ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
tel. (22) 58 93 118
fax (22) 58 93 001
email: sekretariat@remove-this.aan.gov.pl
strona www: www.aan.gov.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

W 1990 roku po samorozwiązania się PZPR Archiwum Akt Nowych przejęło 1,8 km akt, w tym liczący ponad 50 tys. zdjęć zbiór fotografii dokumentujących działalność partii lewicowych, socjalistycznych, robotniczych i komunistycznych od lat 70. XIX wieku do roku 1989. Podstawowy zasób stanowi ponad 10 tys. fotografii portretowych uczestników polskiego i częściowo międzynarodowego ruchu robotniczego, w tym unikalne portrety Ludwika Waryńskiego oraz działaczy „Proletariatu”, PPS, SDKPiL, PPSD. Wartość historyczną mają też fotografie osobowe z lat 1918-1939 członków KPP, KZMP, PPS, OM TUR, a także przedstawiających struktury wojskowe i polityczne PPR z czasów II wojny światowej. Odrębny zespół stanowią fotografie dokumentujące działalność partii lewicowych i komunistycznych. Unikalne są również dwa albumy ochrany, przedstawiające poszukiwanych przez carską tajną policję rewolucjonistów z przełomu XIX i XX wieku.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016