Muzeum Historii Polski w Warszawie

 

Dane adresowe:

ul. Senatorska 35
00-099 Warszawa
tel. (22) 211 90 02
email: info@muzhp.pl
strona www: http://www.muzhp.pl

Opis instytucji i zasobów fotograficznych:

Powołane w maju 2006 roku, Muzeum Historii Polski w Warszawie rozpoczęło budowanie kolekcji fotografii od października 2007. W chwili obecnej (styczeń 2013), w zbiorach placówki znajduje się 820 pozycji wpisanych do inwentarza.
Kolekcja Muzeum Historii Polski jest konsekwentnie rozwijana i stopniowo uzupełniana, tak by docelowy zbiór był jak najbardziej reprezentatywny dla okresu XIX - XXI w. Do najciekawszych zbiorów można w tej chwili zaliczyć:

 • Kolekcję fotografii związanych z osobą Kazimierza Bartla, premiera i senatora w okresie II RP, obejmującą okres od końca XIX wieku, do połowy lat 30. Zbiór zawiera zdjęcia z okresu studiów, służbę w armii austro-węgierskiej, pracę na Politechnice Lwowskiej oraz okres czynnego uczestnictwa Kazimierza Bartla w polityce. Obok fotografii portretowych i sytuacyjnych, znajdziemy tam również zdjęcia innych polityków, przede wszystkim Józefa Piłsudskiego.
 • Zbiór fotografii Wilna autorstwa Jana Bułhaka, wykonanych w 1921 roku. Jest to teka zdjęć jednego z najwybitniejszych polskich fotografików okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zbiór 35 artystycznych zdjęć składa się z widoków ogólnych miasta oraz przedstawia najważniejsze budynki sakralne i użyteczności publicznej.
 • Kolekcję 92 zdjęć stereoskopowych wykonanych przez niemieckich fotografów - Hugo Jägera oraz Heinricha Hoffmanna we wrześniu i październiku 1939 roku. Zbiór zdjęć, o charakterze propagandowym, dokumentuje przebieg kampanii wrześniowej z perspektywy niemieckiej armii. Zdjęcia przedstawiają m.in. defiladę Niemców w Warszawie z udziałem A. Hitlera, Westerplatte, Mierzeję Helską, Gdynię, obszar walk nad Bzurą, itd.
 • Zbiór ponad 50 fotografii związanych z Henryką Malarską z domu Petter. Kolekcja pochodzi z lat 1900-1918 i stanowi zbiór zdjęć rodzinnych oraz wykonanych w okresie walk na froncie wschodnim z perspektywy armii austro-węgierskiej (m.in. walki o Gorlice i Buczacz)
 • Kolekcja 180 fotografii „Etnografia Śląska” autorstwa Jerzego Langmana pochodzących z okresu międzywojennego. Zbiór dokumentuje architekturę wiejską, detale, rzeźbę, stroje ludowe oraz zawiera liczne portrety mieszkańców Śląska.
 • Zbiór 12 fotografii zniszczonego mostu Poniatowskiego w Warszawie. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Mariana Spychalskiego, członka Komitetu Odbudowy Stolicy i stanowiły część jego oficjalnej dokumentacji.
 • 10 fotografii wykonanych w czasie pobytu formacji legionowych w Piotrkowie w 1916.
 • 18 fotografii sygnowanych przez zakład Franciszka Gregera, dokumentujących przebieg Powstania Wielkopolskiego (m.in. przysięga powstańców, defilada na Ławicy, msza polowa)
 • Album 50 fotografii wykonanych w czasie wizyty węgierskich komunistów na czele z Belą Biszku w Warszawie. Zdjęcia przedstawiają przybycie, powitanie, zwiedzanie zniszczonej Warszawy, spotkania z polskimi dygnitarzami.
 • Album 36 fotografii wykonanych przez Jana Bułhaka w Bibliotece Uniwersytu im. Stefana Batorego w Wilnie. Zdjęcia przedstawiają wnętrza głównego budynku oraz pracowników tej instytucji.
 • 39 fotografii znanych polskich piłkarzy. Zdjęcia wykonane zostały w latach 60. i 70. Uwieczniono na nich m.in. Kazimierza Deynę, Grzegorza Latę, Jana Tomaszewskiego, Władysława Żmudę, Włodzimierza Lubańskiego.
 • 21 fotografii wykonanych podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papieża Jana Pawła II
 • Kilkadziesiąt fotografii wykonanych podczas uroczystości pogrzebowych związanych z pochówkiem Józefa Piłsudskiego w Krakowie.
 • Album ze 186 fotografiami autorstwa Wacława Szczepańskiego, kieleckiego fotografa. Zdjęcia przedstawiają uroczystości w Kielcach, m.in. wizyty Józefa Piłsudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego oraz Ignacego Mościckiego. Oprócz tego, znajduje się tam bogaty materiał ikonograficzny wykonany w Krakowie podczas pogrzebu Józefa Piłsudskiego (patrz pkt. wyżej). Osobnym, cennym elementem jest kolekcja zdjęć wykonanych w Warszawie, prawdopodobnie wiosną i latem 1940 roku.

Oprócz tego, w zbiorach Muzeum Historii Polski znajduje się ponad 1000 znaczków pocztowych z drugiego obiegu z lat 1984-90 oraz kilkaset pocztówek z lat 1900-1939, głównie przedstawiających widoki miast i regionów geograficznych.

powrót do spisu

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016