Article

06 December 2007

Społeczność żydowska w PRL przed i po kampanii antysemickiej z lat 1967–1968

Category: Conferences

W związku ze zbliżającą się 40. rocznicą tzw. wydarzeń marcowych Biuro Edukacji Publicznej IPN przygotowuje międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Społeczność żydowska w PRL przed i po kampanii antysemickiej z lat 1967–1968”.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 6–7 grudnia 2007 r.

W związku ze zbliżającą się 40. rocznicą tzw. wydarzeń marcowych Biuro Edukacji Publicznej IPN przygotowuje międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Społeczność żydowska w PRL przed i po kampanii antysemickiej z lat 1967–1968”.
Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 6–7 grudnia 2007 r.
W Polsce i poza jej granicami od lat prowadzone są badania na temat różnych aspektów funkcjonowania społeczności żydowskiej w PRL w latach sześćdziesiątych. Zajmują się tym historycy i socjolodzy należący do różnych generacji oraz wywodzący się z różnych środowisk badawczych. Planowana konferencja stworzy możliwość ich spotkania, wymiany informacji, dyskusji, porównania stanowisk oraz nawiązania ściślejszej współpracy. Tym samym stanie się punktem wyjścia do kolejnych spotkań tego typu, poświęconych innym aspektom koegzystencji Polaków i Żydów.
Dokładniejsze informacje na temat konferencji: dr hab. Grzegorz Berendt: g.berendt@remove-this.wp.pl i Anna Piekarska: anna.piekarska@remove-this.ipn.gov.pl

 

[Więcej informacji]

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience