Artykuł

26 styczeń 2016

Stypendium im. Bronisława Geremka (Bronisław Geremek Junior and Senior Fellowships)

Kategoria: Projekty otwarte - zgłoszenia, Konkursy i nagrody historyczne, Projekty badawcze, Granty, stypendia, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia gospodarcza, Historia kulturowa, Polityka historyczna

Do 28 marca 2016 r. składać można aplikacje w konkursie o stypendium im. Bronisława Geremka. 

Stypendium ma na celu wspieranie badań i refleksji nad polskim dziedzictwem narodowym w kontekście tradycji europejskiej.  Adresowane jest zarówno do młodych jak i doświadczonych badaczy reprezentujących wszystkie nauki humanistyczne i społeczne.

W ramach stypendium laureaci konkursu realizować będą własne projekty badawcze. Szczególe mile widziane będą propozycje badań wpisujące się w główne pola badawcze realizowane w instytucji goszczącej, tj. w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku w (Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)) - wiecej

Badania w ramach projektów stypendialnych realizowane będą w Wiedniu i rozpoczną się we wrześniu 2016 r a zakończą w czerwcu 2017 r. 

Doświadczeni badacze (Senior Visiting Fellows) otrzymają stypendium w wysokości 3,800 Euro/miesiąc. Wysokość miesięcznego stypendium dla Młodych badaczy (Junior Visiting Fellows) to 1800 Euro. Kwoty te pokrywają koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego przez cały okres pobytu w Wiedniu.

Ponadto IWM zapewnia stypendystom komfortowe miejsca do pracy, bezpłatny dostęp do Internetu, baz danych i obsługi administracyjnej. Laureaci stypendium dołączą także do zespołu badaczy realizujących projekty w wiedeńskim  Instytucie Nauk o Człowieku i będą mieli możność aktywnego uczestnictwa w pracach instytutu.

Szczegółowe informacje o wymaganiach od kandydatów ubiegających się o stypendia oraz zasady przygotowania aplikacji – dostępne są na stronie IWM.

Bronisław Geremek (1932 – 2008) – patron stypendium był polskim politykiem i historykiem. W pracy naukowej zajmował się badaniami nad historią kultury i społeczeństwa średniowiecza.  Wykładał m.in. na paryskiej Sorbonie gdzie był kierownikiem tamtejszego Centrum Kultury Polskiej. Uhonorowany został 23 tytułami doktora honoris causa. 

Źródło: IWM 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016