Artykuł

15 luty 2016

Société Historique et Littéraire Polonaise - Bibliothèque Polonaise de Paris ogłosiło nabór wniosków do dwóch konkursów stypendialnych dla badaczy dziejów Polski i historyków literatury polskiej

Kategoria: XXw, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Granty, stypendia, Aktualności, Źródła

Towarzystwo Historyczno-Literackie - Biblioteka Polska w Paryżu ogłosiło nabór wniosków do dwóch konkursów stypendialnych:

  • Stypendium im. Stanisława Lama - skierowane do tych, którzy zajmują się literaturą
  • Stypendium im. Jana i Suzanne Brzękowskich – do tych zajmujących się historią

O stypendia ubiegać się mogą osoby specjalizujące się w badaniach dziejów Polski lub zajmują się historią literatury polskiej i krytyką literacką. Oba programy stypendialne adresowane są do badaczy, którym dla kontynuowania pracy, niezbędny jest krótki pobyt w Paryżu i korzystanie z paryskich bibliotek i archiwów, m. in. ze zbiorów archiwalnych Biblioteki Polskiej w Paryżu. Wymagana jest znajomość języka francuskiego.

O stypendia nie mogą ubiegać się mieszkańcy Paryża i regionu paryskiego.

Stypendium wynosi 1.000 euro. Fundusz nie pokrywa kosztów podróży oraz nie zapewnia mieszkania w Paryżu. Przed przyjazdem do Francji, stypendyści muszą ubezpieczyć się na wypadek choroby. Kumulowanie w tym samym okresie różnych stypendiów jest niedozwolone.

Termin nadsyłania aplikacji upływa z dniem 29 lutego 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski zawierające (podanie o stypendium z uzasadnieniem pobytu w Paryżu, życiorys, wykaz publikacji lub opinie osób kompetentnych) należy  przesyłać na adres :

  • Komisja Stypendialna Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich
  • Société Historique et Littéraire Polonaise
  • 6, quai d’Orléans
  • 75004 PARIS

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016