Artykuł

04 lipiec 2016

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: warsztaty naukowe 2017 - nabór zgłoszeń

Kategoria: Aktualności, XIX wiek, Historia społeczna, Historia kulturowa, Historia i pamięć, historia kultury, workshop, XXw, Granty, stypendia

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza osoby oraz instytucje do zgłaszania propozycji trzydniowych warsztatów, które mogłyby odbyć się w Muzeum w 2017 roku. Mają one obejmować tematy związane z historią i kulturą Żydów polskich, w tym uwzględniające nowe perspektywy na zagadnienia dziedzictwa i pamięci historycznej oraz muzealnictwa.  Organizatorom w szczególności zależy na ujęciach interdyscyplinarnych i porównawczych.

 

W ramach programu GEOP Muzeum pokrywa połowę kosztów organizacyjnych (podróże, noclegi i wyżywienie). Zapewnia również pomieszczenia i wsparcie techniczno-organizacyjne przed i podczas warsztatów. Co roku odbywa się do 4 warsztatów.

 

W szczególności Muzeum zaprasza do zgłaszania tematów dotyczących okresu przedwojennego, a także związanych z Ludwikiem Zamenhofem w setną rocznicę śmierci.

 

Dobrze widziane będą zgłoszenia, których efektem staną się:

  • Publikacja (artykuł, specjalne wydanie numeru czasopisma, książka).
  • Konferencja naukowa.
  • Kurs albo sylabus na kierunkach studiów polsko-żydowskich.
  • Wystawa albo związany z warsztatami projekt w Muzeum POLIN/ lub w innej instytucji, ale zorganizowany we współpracy z Muzeum POLIN.

 

Propozycje powinny zawierać:

  • krótki biogram prowadzącego;
  • opis tematyki warsztatów oraz w jaki sposób przyczynią się do rozwoju stanu wiedzy (do 2000 słów);
  • proponowany termin i krótki opis każdego z dnia warsztatów;;
  • proponowana lista uczestników (do 15 osób, z czego co najmniej 5 już potwierdzonych, dobrze widziani będą uczestnicy zagraniczni);
  • lista partnerów instytucjonalnych oraz opis ich wkładu organizacyjnego i finansowego w przedsięwzięcie (wymagany jeden partner z Polski oprócz Muzeum POLIN).

 

Termin składania wniosków dla warsztatów odbywających się w 2017 r.: 30 września 2016 r..

Decyzja zostanie ogłoszona do 20 października 2016 r.

 

Zgłoszenia należ nadsyłać na adres: geop@remove-this.polin.pl.

Dalsze informacje: geop@remove-this.polin.pl.

 

 

 

Źródło: polin.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016