Artykuł

18 grudzień 2015

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nie tylko Czarnobyl. Ekologiczne wymiary historii komunizmu” (Call for Papers)

Kategoria: Konferencje, Wykłady, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Projekty badawcze, Aktualności, Historia społeczna, Historia gospodarcza

Historia środowiskowa (environmental history) to jedna z wielu niezwykle dynamicznie rozwijających się specjalizacji historycznych w krajach Europy Zachodniej i humanistyce anglosaskiej.

Problematyce dotyczącej zanieczyszczenia środowiska i ogólnie pojętej ekologii krajów Europy Środkowo-Wschodniej poświęcona zostanie przyszłoroczna międzynarodowa konferencja naukowa, organizowana przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, pt. Nie tylko Czarnobyl. Ekologiczne wymiary historii komunizmu

Jak podkreślają Organizatorzy, sprawy ekologiczne są jednym z ważniejszych, lecz wciąż słabo znanych wymiarów historii systemu komunistycznego. Marksistowska ideologia, zawierająca motyw panowania człowieka nad przyrodą, stanowiła legitymizację systemu komunistycznego. Tymczasem praktyka scentralizowanej gospodarki nakazowo-rozdzielczej prowadziła do zachwiania równowagi ekologicznej, nieracjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zatrucia środowiska przyrodniczego. Sprawiało to, że ekologiczne skutki funkcjonowania systemów komunistycznych przybierały wymiar polityczny – były przedmiotem polityki państw komunistycznych oraz kwestią podnoszoną w myśli politycznej i działalności ugrupowań opozycyjnych i dysydenckich w poszczególnych krajach komunistycznych

Konferencja zaplanowana została na 21 - 23 kwietnia 2016 r. Obrady koncentrować się będą wokół takich zagadnieniach jak:

  • ekologiczne skutki funkcjonowania gospodarki komunistycznej;
  • ekologia i ochrona środowiska w propagandzie i ideologii komunistycznej;
  • ochrona środowiska w polityce władz i działalności opozycji politycznej krajów komunistycznych;
  • Czarnobyl a inne katastrofy ekologiczne w historii komunizmu; 
  • wpływ katastrofy w Czarnobylu na rozwój opozycji w krajach komunistycznych i legitymizację oraz delegitymizację systemu komunistycznego;
  • Czarnobyl w oczach prasy i międzynarodowej opinii publicznej; 
  • ekologia i ochrona środowiska w kulturze i kontrkulturze.

Termin nadsyłania zgłoszeń (tytuł, abstrakt i krótki biogram): 1 marca 2016 (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia - link)

Język konferencji: angielski i polski 

Komitet Organizacyjny: Karolina Bittner, Krzysztof Brzechczyn, Przemysław Zwiernik


Więcej informacji: ipn.gov.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016