Artykuł

14 styczeń 2016

"Społeczeństwo wobec awarii w Czarnobylu: 30 lat po katastrofie" - międzynarodowa konferencja naukowa

Kategoria: Konferencje, Informacje i zapowiedzi, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia gospodarcza, Historia i pamięć

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa) oraz Białoruskie Archiwum Historii Mówionej (Mińsk) organizują międzynarodową konferencję naukową  pt. "Społeczeństwo wobec awarii w Czarnobylu: 30 lat po katastrofie"

Konferencja, która odbędzie się w Mińsku, w dniach 15-16 kwietnia 2016 r. podejmować będzie próbę odpowiedzi na pytania:

  • Jakie konsekwencje społeczne i polityczne na Białorusi oraz w całym regionie Europy Wschodniej przyniosła katastrofa w Czarnobylu z kwietnia 1986 roku?
  • W jaki sposób wydarzenie to wpłynęło na rozwój nauk społecznych i humanistycznych w regionie?
  • Jak katastrofa w Czarnobylu i jej konsekwencje odzwierciedlają się w pamięci i kulturze mieszkańców Białorusi i państw sąsiednich?

Jak podkreślają Organizatorzy: Trzydziesta rocznica awarii w Czarnobylu zmusza do refleksji nad naszą wiedzą o człowieku i społeczeństwie w świecie "poczarnobylskim" oraz do określenia nowych obszarów badawczych. 

Z różnych powodów katastrofa i jej konsekwencje zostały na Białorusi zepchnięte na peryferie dyskursu społecznego i naukowego. Badania Białoruskiego Archiwum Historii Mówionej wykazały jednak, że Czarnobyl wciąż objawia się w pamięci wielu osób jako wielka trauma. Sytuacja ta podkreśla znaczenie nauk społecznych i humanistycznych, a także odpowiedzialność naukowców za to, co się dzieje z jednostką i społeczeństwem w obliczu globalnej katastrofy.

Planowana konferencja będzie miała wielodyscyplinarny charakter. Obrady odbywać się będą w ramach dwóch sekcji problemowych:

  • Człowiek, społeczeństwo, państwo 30 lat po katastrofie w Czarnobylu
  • Pamięć i refleksja: Czarnobyl w odzwierciedleniu pamięci i kultury

Termin nadsyłana zgłoszeń mija 31 stycznia 2016 r.  Językami roboczymi konferencji będą białoruski, ukraiński, rosyjski, polski i angielski.

Organizatorzy do udziału w spotkaniu zapraszają historyków, kulturoznawców, politologów, socjologów, literaturoznawców i przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych.

Zgłoszenie do udziału w konferencji należy przesłać na adres: kanferencyja@nashapamiac.org, podając: stopień naukowy, miejsce pracy, temat referatu oraz streszczenie (nie więcej niż 2 tys. znaków), numer telefonu i e-mail.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych kandydatów. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane. 

Przewidywany jest zwrot kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016