Artykuł

12 grudzień 2015

"Konflikt polityczny i podziały w pamięci zbiorowej” – wykład w ramach Otwartego Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej

Kategoria: Wykłady, Informacje i zapowiedzi, XXw, Spotkania, Projekty badawcze, Debaty, Aktualności, Historia polityczna, Historia społeczna, Historia i pamięć

 

W ramach Otwartego Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej organizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w środę 16 grudnia o godz. 18.30 (w sali 108 ) odbędzie wykład dr Adama Mielczarka pt.: 

"Konflikt polityczny i podziały w pamięci zbiorowej. Kształtowanie się antysolidarnościowego dyskursu w środowiskach pracowniczych po wprowadzeniu stanu wojennego".

Adam Mielczarek jest adiunktem naukowym w Zakładzie Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami ruchów społecznych, w szczególności ruchu społecznego "Solidarności" oraz opozycji komunistycznej w PRL, a także socjologią miasta i samorządu terytorialnego. Jest autorem lub współautorem kilku książek m.in. "Śpiący rycerze: Szeregowi działacze Warszawskiego podziemia wydawniczego lat osiemdziesiątych" (Warszawa 2006). Obecnie od 2013 r. realizuje projekt badawczy "Opozycja – «Solidarność» – Podziemie. Próba teoretycznego ujęcia doświadczenia opozycyjnych ruchów społecznych ostatniej dekady PRL" (grant FUGA Narodowego Centrum Nauki).

Spotkanie ma charakter otwarty.

Więcej informacji: link

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016