Artykuł

21 luty 2014

Międzynarodowa konferencja naukowa Gospodarcza Żelazna Kurtyna: Reformy rolne i polityka wobec rolnictwa (Call for Papers)

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Aktualności, Historia polityczna, Historia gospodarcza

 

„Gospodarcza Żelazna Kurtyna - Reformy rolne i polityka wobec rolnictwa" to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej przygotowywanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Edukacji Publicznej oraz Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja planowana jest na 25–26 listopada 2014 r.

Celem obrad - jak zaznaczają Organizatorzy - będzie próba nowego spojrzenia na komunistyczne reformy rolne: Dzięki zaangażowaniu badaczy różnych dziedzin nauk historycznych i społecznych pragniemy zbadać nie tylko polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje reform, ale również ich historyczny i współczesny kontekst.

Poza wynikami badań poświęconych samym reformom, przedmiotem obrad będą również niekomunistyczne i pozaeuropejskie doświadczenia reform i polityk agrarnych, a także ich teoretyczne i ideologiczne uzasadnienie. 

Konferencja w 2014 r. otworzy cykl czterech corocznych konferencji poświęconych przemianom gospodarczym Bloku Wschodniego po II wojnie światowej, pozwalających na pełniejsze zrozumienie procesu tworzenia gospodarki centralnie kierowanej. 

Kolejne trzy podejmą tematy: bankowości i finansów, przemysłu oraz handlu i usług. 

Językiem obrad będzie język polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne). Organizatorzy zapewniają referentom zakwaterowanie oraz refundację kosztów podróży.

Zgłoszenia udziału w konferencji (abstrakt do 300 słów w języku polskim lub angielskim oraz krótkie CV autora) wysyłać można na adres:  ldwile@remove-this.wp.pl do 31 marca 2014 r.  

Planowana jest także publikacja tekstów konferencyjnych: ostateczny termin wysyłania przygotowanych artykułów przewidziany jest na 1 stycznia 2015 r.

Informacje dodatkowe: Łukasz Dwilewicz - e-mail:ldwile@remove-this.wp.pl

źródło: IPN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016