Artykuł

22 luty 2014

Seminarium: Nowa humanistyka - perspektywy, oczekiwania, Lublin 25-26.IV.2014

Kategoria: Wykłady, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Debaty, Aktualności, Metodologia , Historia i pamięć

 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie organizuje seminarium naukowe adresowane przede wszystkim do doktorantów kierunków humanistycznych.

Celem dwudniowych spotkań pt. Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, współorganizowanych przez Katedrę Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego będzie refleksja nad kondycją i horyzontami współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościami i najpilniejszymi potrzebami.

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro? - to tylko kilka z ważniejszych pytań,które stawiane będą podczas planowanych debat i dyskusji. 

Seminarium, na które złożą się dyskusje panelowe, wykład mistrzowski prof. Ryszarda Nycza, konwersatoria mistrzowskie prowadzone przez prof. Dariusza Czaję, prof. Ryszarda Koziołka i prof. Piotra Śliwińskiego oraz dwa bloki warsztatów, odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2014 r.

Uczestnicy wszystkich zajęć przewidzianych w programie otrzymają certyfikat odbycia seminarium i uzyskania 2 punktów ECTS.

Wybrane materiały seminarium zostaną opublikowane w postaci witryny internetowej oraz w recenzowanej publikacji "Nowa humanistyka: manifesty, dezyderaty".

List przewodni seminarium i ramowy program do pobrania: Nowa Humanistyka

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016