Artykuł

19 marzec 2014

Międzynarodowa konferencja naukowa: Europa Środkowo-Wschodnia. Historia, kultura, literatura, język. Spojrzenie interkulturowe (Call for Papers)

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia kulturowa

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje dwudniową, międzynarodową konferencję naukową pt. 

Europa Środkowo-Wschodnia. Historia, kultura, literatura, język. Spojrzenie interkulturowe

Konferencja odbędzie się w dniach 27 - 28 czerwca 2014 r. w Warszawie

Jak zaznaczają Organizatorzy: celem konferencji – w zamyśle – otwierającej cykl spotkań związanych z zagadnieniami interkulturowości Europy Środkowo-Wschodniej, jest próba zebrania różnorodnych doświadczeń naukowych w obszarze języka, literatury, kultury i sztuki państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. (...) Zasygnalizowana tematyka jest w założeniu punktem wyjścia dla jak najpełniejszej analizy specyfiki regionu, zachodzącej w nim wymiany doświadczeń i wzajemnych wpływów w obszarze kultury i sztuki, literatury.

Ze względu na złożoność problematyki jesteśmy otwarci na ujęcia interdyscyplinarne, uwzględniające dodatkowo aspekty tożsamości, wpływu historii i polityki na badane zjawiska.

Zgłoszenia wraz z ankietą uczestnictwa (do pobrania na stronie wydarzenia) nadsyłać należy do 15 kwietnia 2014 roku na adres: konferencja_interkulturowosc@remove-this.wp.pl 

Język roboczy konferencji: wszystkie języki słowiańskie.

Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia z pieczęcią do uzyskania wizy, Organizatorzy proszą o jak najszybsze powiadomienie.

Koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (100 euro).

Organizatorzy zapewniają publikację referatów pozytywnie ocenionych przez recenzentów. Planowany termin wydania: listopad 2014. 

Więcej informacji: ksi.uw.edu.pl/konferencje 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016