Artykuł

28 grudzień 2015

"Akt 5 listopada 1916 r. - konsekwencje dla Polski i Europy" - w setną rocznicę wydarzenia (Call for Papers)

Kategoria: Konferencje, Wykłady, Informacje i zapowiedzi, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Aktualności, Historia polityczna, Historia i pamięć, Historia dyplomacji

Akt 5 listopada 1916 r. podany do wiadomości przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier zawierał obietnicę powstania Królestwa Polskiego w  powiązaniu z dwoma zaborcami. W dokumencie nie wspomniano o granicach oraz niepodległości przyszłego państwa. Niemniej jednak proklamacja obu cesarzy spowodowała umiędzynarodowienie sprawy polskiej i wpłynęła na jej rozwój.

Z okazji 100 rocznicy wydarzenia przypadającej w nadchodzącym roku Zakład Historii XX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje w związku z tym konferencję naukową: Akt 5 listopada 1916 r. - konsekwencje dla Polski i Europy

Konferencja odbędzie się w dniach 5 - 6 listopada 2016 w Toruniu na Wydziale Nauk Historycznych UMK, przy ul. W. Bojarskiego 1

Celem konferencji będzie nie tylko upamiętnienie tego ważnego wydarzenia w historii Polski ale również głębsza refleksja  nad długo- i krótkofalowymi konsekwencjami tego aktu dla Polski i Europy, w oparciu o najnowsze wyniki badań.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o bezpośredni kontakt z jednym z kierowników naukowych:

Kierownicy naukowi:

  • prof. zw. dr hab. Jarosław Kłaczkow - jak@umk.pl
  • dr hab. Krzysztof Kania - frantic@umk.pl
  • dr Zbigniew Girzyński - zg@umk.pl

Sekretarze naukowi:

  • mgr Kinga Czechowska - kinga.czechowska@yahoo.com telefon: 603-535-537
  • lic. Mateusz Hübner - mateuszhubner@wp.pl telefon: 503-043-374

Więcej informacji na temat konferencji na stronie https://www.umk.pl/badania/konferencje/www.umk.pl 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016