Artykuł

21 styczeń 2016

Trwa nabór do XIV edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae.

Kategoria: Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Aktualności, Granty, stypendia

 

Do niedzieli, do 24 stycznia 2016 r. można zgłaszać aplikacje w ramach XIV edycji Thesaurus Poloniae – tj. trzymiesięcznego programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. 

Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. 

Program otwarty jest także dla badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp. Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: 

 • Program Senior dla  profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora 
 • Program Junior dla doktorantów. 

W ramach obecnej edycji programu szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będą projekty badawcze wpisujące się w priorytety Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej, tj:

 • Demokracja lokalna, rozwój samorządu lokalnego i regionalnego, międzynarodowa współpraca samorządowa;
 • Przemiany polityczne i ekonomiczne po roku 1989 (ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej);
 • Społeczeństwo obywatelskie, ochrona praw człowieka;
 • Stosunki dobrosąsiedzkie, pojednanie i współpraca narodów w oparciu o pamięć historyczna (w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej);
 • Tradycje teatralne, teatr awangardowy. Teatr jako katalizator przemian demokratycznych i społecznych.

W realizowanym od 2009 r. programie „Thesaurus Poloniae” wzięło udział 69 naukowców z 28 krajów (Armenia, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Estonia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Iran, Japonia, Kanada, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Syria, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Zakwalifikowany uczestnik programu otrzymuje stypendium (3500 zł, ok. 770 EURO dla uczestników programu Senior oraz 2500 zł, ok. 550 EURO dla uczestników programu Junior miesięcznie) oraz jednorazowy grant, wypłacany wraz z pierwszym stypendium, przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł, ok. 330 EURO).  

MCK umożliwia korzystanie z własnej biblioteki, której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz oferuje pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych. Stypendystom zapewniony zostaje samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta.

MCK organizuje każdego roku dwie tury naboru dla stypendystów. Nabór do drugiej tury może być rozpoczęty w terminie od 1 maja do 15 czerwca i zakończyć się pomiędzy 30 czerwca a 15 lipca danego roku. 

Aplikacje należy nadsyłać na adres:

 • Program stypendialny Thesaurus Poloniae
 • Międzynarodowe Centrum Kultury
 • Rynek Główny 25
 • 31-008 Kraków
 • Poland

Więcej informacji: MCK

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016