Artykuł

26 styczeń 2016

XV edycja Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” – zgłoszenia do 10 marca 2016

Kategoria: XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Aktualności, Historia i pamięć, Biografie, Konkursy i nagrody historyczne

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił XV edycję konkursu o Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”, która przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody znaleźli się m.in. Tomasz Strzembosz, Władysław Bartoszewski, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Andrzej Krzysztof Kunert, Paweł Jasienica, Janusz Kurtyka, Dieter Schenk, Tomasz Merta. Na liście uhonorowanych nagrodą instytucji znalazły się także: Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość, Zespół Redakcyjny "Zeszytów Historycznych", Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Biblioteka Polska w Paryżu i wiele innych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym. Laureatów wyłania Kapituła, na czele której stoi prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy.

Zgłoszenia przesyłać można do dnia 10 marca na adres e-mail: kustosz@ipn.gov.pl.

Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, a także zgodę kandydata na zgłoszenie (a w przypadku kandydatur pośmiertnych zgodę najbliższej rodziny). W przypadku zgłoszenia kandydatury własnej należy przedstawić co najmniej jedną rekomendację instytucji, organizacji społecznej lub osoby fizycznej.

Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w maju br. na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Szczegółowych informacji udziela: Piotr Sieczkowski

Tel.: (22) 581 85 53, e-mail: piotr.sieczkowski@ipn.gov.pl

Więcej informacji: ipn.gov.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016