Artykuł

22 listopad 2016

"Ab Occidente Referunt… »Zachód« doby nowożytnej w badaniach historyków polskich", Kraków, 24-25 listopada 2016 r.

Kategoria: Konferencje, Historiografia polska, XVI-XVIII wiek, Debaty, Aktualności

W związku z przypadającą w tym roku dziesiątą rocznicą śmierci prof. Józefa Andrzeja Gierowskiego, Uniwersytet Jagielloński zaprasza na uroczystości poświęcone jego pamięci. Rozpoczną się one 24 listopada 2016 roku o godzinie 12:30 w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 24, w sali 56 na drugim piętrze. Profesora wspominać będą tam Jego przyjaciele, współpracownicy i uczniowie. Następnie, o godzinie 14:00 w Korytarzu Rektorskim na pierwszym piętrze budynku, Jego Magnificencja Rektor UJ, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak dokona uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej Profesora.

 

Profesor Józef Andrzej Gierowski (1922-2006) był wybitnym znawcą dziejów nowożytnych, autorem kilkuset prac naukowych. W latach 1981-1987 był rektorem UJ, wcześniej pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Historii UJ. Stworzył Katedrę Judaistyki na tej uczelni.

 

Okazją do uczczenia pamięci  będzie również dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa pt. Ab Occidente Referunt… „Zachód” doby nowożytnej w badaniach historyków polskich. Jej inauguracja nastąpi 24 lsitopada o godzinie 10:30 w sali 56 Collegium Novum, natomiast większość wystąpień prelegentów będzie miała miejsce w sali im. Michała Bobrzyńskiego przy ul. Jagiellońskiej 15. 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

24 listopada 2016 r. (czwartek) 

10.30-12.20 HISTORIOGRAFIA 

Mariusz Markiewicz Dyskusja wokół narodzin Zachodu 

Andrzej K. Link-Lenczowski Badania nad historią powszechną w ośrodku krakowskim 

Maciej Forycki, Maciej Serwański Badania nad dziejami powszechnymi czasów nowożytnych w ośrodku poznańskim 

Stefan Bielański Dzieje włoskich państw epoki nowożytnej (XVI-XVIII w.) w badaniach historyków polskich 

DYSKUSJA 

12.30-13.45 JÓZEF ANDRZEJ GIEROWSKI --- IN MEMORIAM 

Andrzej K. Link-Lenczowski Józef Andrzej Gierowski – wokół nauki i inspiracji 

14.00 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci prof. J.A. Gierowskiego w Korytarzu Rektorskim (I piętro) 

Collegium Maius – sala im. M. Bobrzyńskiego 

15.30-17.20 WYSPY BRYTYJSKIE 

Anna Kalinowska War is as Winter, Peace as the Spring. Angielskie newsbooks o Pokoju Westfalskim (1648) 

Paweł Hanczewski Jak Irlandię przemienić w kraj kwitnący? Irlandia a unia szkocko-angielska 1707 

Paweł Hamera Tajne stowarzyszenia chłopów oraz wieś irlandzka w XVIII wieku 

Grzegorz Figiel Wielka Brytania wobec kryzysu holenderskiego 1786-1787 

Andrzej K. Kuropatnicki Wczesna angielska książka kucharska jako źródło informacji 

DYSKUSJA 

17.45-19.45 IBERIA I NOWY ŚWIAT 

Ryszard Skowron Imperium hiszpańskie – globalna strategia przetrwania w koncepcjach Anthony’ego Sherleya 

Cezary Taracha Hiszpania i relacje polsko-hiszpańskie XVIII wieku w badaniach historyków polskich 

Filip Kubiaczyk Kolonializm hiszpański jako laboratorium nowoczesności 

Dominika Oliwa „Żydowski” świat portugalskich inkwizytorów relacje z auto da fe i narracje kaznodziejów jako źródła do historii mentalności 

Jakub Basista ‘A particular of such necessary provisions as every Adventurer must carry’, czyli co zdążający do Nowego Świata mieć powinien 

DYSKUSJA 

25 listopada 2016 r. (piątek) 

Collegium Maius – sala im. M. Bobrzyńskiego 

9.00-11:20 FRANCJA 

Wojciech Magdziarz Fronda w Bordeaux 1648-1653 

Rafał Niedziela Dyskurs polityczny w państwie wolnym i w monarchii absolutnej na przykładzie Rzeczypospolitej i Francji XVIII wieku 

Małgorzata Durbas Praktyka konkursowa w Akademii Stanisława w Nancy (1750-1766) na tle innych ośrodków naukowych we Francji 

Katarzyna Stelmasiak Francja w przededniu rewolucji w opiniach Thomasa Jeffersona (1784-1789) 

Zbigniew Anusik Geneza planów szwedzkiej interwencji wojskowej w rewolucyjnej Francji. Działania Everta von Taubego i Hansa Axela von Fersena na przełomie 1789 i 1790 r. 

Monika Milewska „Chleb równości na stołach braterstwa”. O jedzeniu w czasach rewolucji francuskiej 

DYSKUSJA 

11:40-14:00 EUROPA 

Joanna Kodzik Ceremoniał a precedencja. Miejsce Rzeczpospolitej wśród mocarstw europejskich według „Europäisches Hof-Ceremoniel” autorstwa Gottfrieda Stieve 

Katarzyna Kuras Spory o rolę ceremoniału w nowożytnej Europie 

Małgorzata Karkocha Początek wojny rosyjsko-tureckiej w świetle doniesień „Gazety Warszawskiej” księdza Łuskiny (1787-1788) 

Joanna Orzeł Fantastyczni i realni przodkowie. Źródła pamięci kulturowej wybranych państw i narodów europejskich doby nowożytnej 

Mariusz Misztal Ludność Cypru w okresie turkokracji 

Rafał Szmytka Opieka nad ubogimi w niderlandzkich miastach w XVI w. Perspektywy badawcze 

DYSKUSJA 

14:00 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

Źródło: Instytut Historii UJ

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016