Artykuł

04 grudzień 2016

„…a ludzie żyli dostatniej”: gospodarka socjalistyczna a poziom życia w Krajach Demokracji Ludowej - debata w Muzeum PRL-u, Kraków, 6 grudnia 2016 r.

Kategoria: XXw, Spotkania, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia gospodarcza

6 grudnia 2016 roku (wtorek) o godz. 18.00 w Muzeum PRL-u w Krakowie (os.Centrum E1) odbędzie się kolejna debata z cyklu „Nie tylko PRL” pt.: „…a ludzie żyli dostatniej”: gospodarka socjalistyczna a poziom życia w Krajach Demokracji Ludowej

 

W 1988 roku ówczesny premier PRL Mieczysław Rakowski stwierdził, że „Polaków bardziej niż okrągły stół interesuje stół suto zastawiony”. Problem poziomu życia i wydolności gospodarek państw socjalistycznych był bowiem tym, co przez lata zaprzątało głowę komunistycznych przywódców, ekonomistów i zwykłych mieszkańców powojennej Europy Środkowo-Wschodniej, a poczucie gospodarczego zapóźnienia było jednym ze źródeł społecznego niezadowolenia. Uczestnicy debaty: dr Andrzej Zawistowski (Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH) oraz dr hab. Tadeusz Czekalski (Instytut Historii UJ) pochylą się nad zagadnieniem wydolności gospodarski socjalistycznej, w szczególności gdy idzie o zapewnienie codziennych potrzeb mieszkańców krajów socjalistycznych. Jak przy poprzednich spotkaniach tego cyklu padnie również pytanie o różnice między poszczególnymi państwami i o długofalowe skutki półwiecza gospodarki planowej w tej części Europy. Dyskusję poprowadzi dr Marcin Jarząbek (Instytut Historii UJ)

 

Źródło: Muzeum PRL-u

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016