Artykuł

24 marzec 2017

Wykład „Grodno: miasto, region, pamięć”, Kraków 3 kwietnia 2017

Kategoria: Wykłady, Historia regionalna, Kresy, Aktualności

3 kwietnia (poniedziałek) o godz. 18.00 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie Katarzyna Konczewska wygłosi wykład pt. „Grodno: miasto, region, pamięć”.  

 

Jak piszą organizatorzy w zaproszeniu:

 

„Królewskie miasto, świadek upadków i chwały. Gród kniaziów ruskich, książąt litewskich, królów polskich, cadyków żydowskich. Jedno z ważniejszych miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, nieoficjalna trzecia stolica Rzeczypospolitej, miejsce obrad jej sejmów walnych i Trybunału Skarbowego. Zamki, które gościły św. Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka, Stefana Batorego, Augusta II  Mocnego, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rezydencje Radziwiłłów, Sapiehów, Ogińskich, Chreptowiczów, Czetwertyńskich, Massalskich, Sanguszków, Puchalskich, Druckich-Lubieckich. Zabytkowa XII-wieczna Kołoża; bogaty kościół pojezuicki, dorównujący kościołom św.św. Piotra i Pawła w Krakowie i św. Kazimierza w Wilnie; kościół franciszkański, w którym pełnił posługę o. Maksymilian Kolbe; kościół pobernardyński z cennymi obrazami; kościół pobrygidzki z unikatowym lamusem; zespół pobazyliański. Horodnica Tyzenhauza, Mała Szwajcaria, jeden z najlepszych w XIII-wiecznej Europie parków założony przez wybitnego Jeana Emmanuela Giliberta. Budowali tu Scoto z Parmy, Giuseppe de Sacco, Carl Friedrich Pöppelmann, Johann Georg Möser. Walczyli o wolność kraju Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, Michał Kleofas Ogiński, Walery Wróblewski, Konstanty Kalinowski, Jan Wańkowicz, Zygmunt Wróblewski. Ta ziemia inspirowała Elizę Orzeszkową, Zofię Nałkowską, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Ludwika Zamenhofa, Leona Baksta, Lejbę Najdusa, Jerzego Maksymiuka, Czesława Niemena. Zetknęły się tu żywioł ruski, litewski, polski, żydowski, tatarski; w mieście i całym regionie odnajdziemy liczne zabytki prezentujące te kultury. Wokół Grodna zachowały się do naszych czasów zaścianki, których mieszkańcy dumnie noszą miano szlachty grodzieńskiej. Unikatowy region łączący wschód i zachód, pieczołowicie zachowujący pamięć o dawnych czasach, świadek naszej wspólnej historii.”

 

 

„Grodno: miasto, region, pamięć”.  

3 kwietnia (poniedziałek) o godz. 18.00

Międzynarodowe Centrum Kultury, Sala pod Kruki

Wykład w języku polskim

wstęp wolny

 

 

Źródło: Międzynarodowe Centrum Kultury

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016