Artykuł

07 listopad 2008

Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej

Kategoria: Nowości wydawnicze, Konferencje

WROCŁAW, 4-6.12.2008.

 

Głównym celem konferencji będzie wymiana informacji i dyskusja o organizacji życia w średniowiecznych i nowożytnych miastach w Europie Środkowej, a w szczególności próba przybliżenia warunków codziennego funkcjonowania ulic i placów, rozumianych jako jeden z istotnych składników przestrzeni publicznej i użytkowanego wspólne mienia. Dyskutowane będą techniki budowy ulic i placów, warunki komunikacji wewnątrz miasta, rozwój sieci ulic, sposoby utrzymania nawierzchni w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Bogaty zbiór zabytków ruchomych, odkrytych pod ulicami średniowiecznych miast w trakcie badań wykopaliskowych przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat, pozwoli wzbogacić dotychczasową wiedzę na temat kultury materialnej mieszczan oraz uchwycić różnice między streafami publiczną i prywatną. Uwzględniona zostanie będzie także rola cmentarzy w kształtowaniu przestrzeni miast i przemiany, jakie w tym względzie zaszły w czasach wczesnonowożytnych. Do udziału w konferencji zaproszono gości z Czech, Moraw, Niemiec i Polski, a referaty opublikujemy w kolejnym tomie serii wydawniczej Wratislavia Antiqua.

 

Więcej informacji

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016