Artykuł

26 październik 2015

Konkurs im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego - 2015

Kategoria: Nowości wydawnicze, Projekty otwarte - zgłoszenia, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

Do 30 października trwa nabór zgłoszeń do XV edycji Konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego na najlepszą książkę z zakresu historii Europy Środkowo-Wschodniej XVIII – XXI wieku.

Nagroda, ufundowana przez Wydawnictwo Literackie przyznawana jest corocznie naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu.

Konkurs po raz pierwszy zorganizowany został w 2001 r. z inicjatywy krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Do konkursu zgłaszać można prace opublikowane w ciągu ostatnich trzech lat. Prawo rekomendacji posiadają instytucje związane z prowadzeniem i publikowaniem badań historycznych: uniwersytety i szkoły wyższe, akademie nauk, instytucje kulturalne, instytuty badawcze, wydawnictwa naukowe, ambasady i konsulaty oraz laureaci poprzednich edycji konkursu.

Patronami Nagrody są wybitni znawcy i badacze regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Prof. Henryk Wereszycki (1898-1990) był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej, oraz autorem wielu dzieł fundamentalnych dla polskiej historiografii.

Prof. Wacław Felczak (1916 - 1993) specjalizował się w historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Jego dorobek naukowy uznawano i ceniono tak w kraju, jak za granicą.

W 2015 r. odbędzie się polska edycja konkursu.

Zgłoszenia wraz z egzemplarzem książki i rekomendacją do konkursu nadsyłać należy na adres:

prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz

Instytut Historii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 13

31-007 Kraków

W gronie dotychczasowych laureatów Konkursu znaleźli się m.in. István Kovács ,

Włodzimierz Mędrzecki, Jan Němeček, Jerzy Kłoczowski, Vasilij Melik, Jan Křen , Piotr Majewski, Marek Kornat, Jan Jacek Bruski,  Arkadiusz Janicki

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016