Artykuł

05 listopad 2015

Konferencja: Polska i koniunktura międzynarodowa (XIX - XXI w.), Poznań 4.XII.2015

Kategoria: Konferencje, Wykłady, Informacje i zapowiedzi, XXw, XIX wiek, Historia dyplomacji, Historia myśli politycznej, Projekty otwarte - zgłoszenia, Aktualności

 

4 grudnia w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (ul. Mostowa 27) odbędzie się konferencja naukowa, której celem będzie próba refleksji nad stopniem w jakim międzynarodowy układ sił w XIX i XX wiecznej Europie określał pole manewru polskich elit intelektualnych i politycznych.

Podczas konferencji pt. Polska i koniunktura międzynarodowa (XIX - XXI w.) uczestnicy zastanawiać się będą także czy polskie elity były przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom i potrafiły skutecznie wykorzystać szanse, jakie stwarzała dla sprawy polskiej zmienna koniunktura międzynarodowa. 

Spotkanie łączyć będzie dwie perspektywy naukowe: historyczną i politologiczną. Biorący w nim udział historycy będą starali się uwzględniać w swych wystąpieniach także dylematy aktualnej sytuacji, a politolodzy i eksperci zajmujący się problematyką współczesną uczynią punktem wyjścia swych rozważań historyczne uwarunkowania problemów, które stają przed Polską obecnie, w drugiej dekadzie XXI w. Konferencja nie będzie debatą specjalistów wokół zagadnień szczegółowych, lecz forum wymiany poglądów na temat kwestii, przed którymi polskie elity polityczne stawały w poprzednich epokach i po części stają obecnie.

Chęć udziału w konferencji zgłaszać można do 30 listopada. Rejestracja on-line - link

Program

10.00 Rejestracja uczestników

10.30 Otwarcie konferencji: dr Michał Nowosielski Dyrektor Instytutu Zachodniego

10.40 PANEL I Koncert mocarstw i system wersalski

moderator: prof. dr hab. Marek Kornat, Instytut Historii PAN

  • prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • prof. dr hab. Stanisław Żerko, Instytut Zachodni

11.15 Dyskusja

12.00 PANEL II Konflikt Wschód-Zachód i polskie dylematy

moderator: Piotr Długołęcki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  • prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Jacek Tebinka, Uniwersytet Gdański

12.45 Dyskusja

13.30 PANEL III Czy niepodległa Polska dobrze wykorzystuje koniunkturę

międzynarodową?

moderator: dr Michał Nowosielski, dyrektor Instytutu Zachodniego

  • dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i
  • Porozumienia
  • prof. dr hab. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski
  • dr Olaf Osica, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
  • prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

15.00 Zakończenie konferencji

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016