Artykuł

23 listopad 2015

7. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą historii opozycji wobec komunizmu i dyktatury lub idei solidarności społecznej.

Kategoria: XXw, Projekty otwarte - zgłoszenia, Konkursy i nagrody historyczne, Projekty badawcze, Źródła , Aktualności, Historia polityczna, Historia społeczna, Historia i pamięć, Historia myśli politycznej

 

Europejskie Centrum Solidarności po raz siódmy organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury lub ideą solidarności społecznej.

W konkursie o nagrodę ubiegać mogą się autorzy prac magisterskich i doktorskich powstałych po 2013 r., których problematyka nawiązuje do historii Solidarności i opozycji wobec komunizmu, i które dysponują wysokim potencjałem innowacyjności, odznaczając się dużą wartością merytoryczną.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace z zakresu szeroko pojętej humanistyki, w tym takich dziedzin jak: historia, socjologia, filozofia, psychologia, prawo, kulturoznawstwo, ekonomia itp. 

Laureaci nagrody głównej otrzymają nagrody pieniężne (za najlepszą pracę magisterską − 5000 PLN brutto,  za najlepszą pracę doktorską − 7000 PLN) Nagrodzone prace zostanie także opublikowane przez ECS w formie książkowej w ramach serii wydawniczej Biblioteka ECS.

Zgłoszenie przyjmowane są do 28. lutego 2016. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 31 marca 2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora – link

Źródło: ECS

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016