Artykuł

07 grudzień 2015

Konferencja: Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy (call for papers)

Kategoria: Konferencje, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Aktualności, Historia polityczna, Historia społeczna, Historia gospodarcza, Historia i pamięć, Historia kulturowa

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego otworzył organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy,

Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 maja 2016 roku w ramach cyklu corocznych spotkań poświęconych problematyce  relacji sąsiedzkich. 

Konferencja posłuży wymianie poglądów oraz zaprezentowaniu wyników badań realizowanych w ramach zróżnicowanych dzień humanistycznych – a więc zarówno na polu badań historycznych, politologicznych  czy socjologicznych.

Jak podkreślają Organizatorzy:  tegoroczne spotkanie zamierzamy poświęcić szeroko rozumianej problematyce funkcjonowania stosunków sąsiedzkich, zarówno tych międzynarodowych, kulturowych oraz społecznych. 

Proponowane zagadnienia i obszary do poruszenia w ramach obrad konferencji:

 • Sąsiedztwo w jednym mieście lub wsi. Współpraca lub jej brak na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, kulturalnej, etc.
 • Wzajemne relacje między mieszkańcami jednego kraju, w tym mniejszości narodowych i etnicznych.
 • Stosunki między sąsiadującymi ze sobą narodami.
 • Rola religii w kształtowaniu stosunków międzyludzkich, międzysąsiedzkich i międzywyznaniowych.
 • Zderzenie różnych cywilizacji (nie tylko w kontekście niszczenia dóbr kultury przez fundamentalistów islamskich).
 • Problem społeczności muzułmańskiej w Europie i jej funkcjonowania w strukturach i kulturze zachodnioeuropejskiej.
 • Edukacja społeczeństwa, w tym edukacja szkolna w zakresie budowania stosunków międzyludzkich, międzysąsiedzkich, międzykulturowych oraz międzywyznaniowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2016 roku. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, wyżywienie oraz recenzowaną publikację pokonferencyjną. 

Zgłoszenia wraz z abstraktami (maksymalnie 900 znaków) prosimy nadsyłać na adres: sasiad_bydgoszcz@remove-this.wp.pl

Komitet Naukowy

 • dr hab. Zdzisław Biegański, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • prof. dr hab. Vladimír Goněc (Instytut Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława)
 • prof. dr hab. Albert Kotowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • prof. dr. hab. Sergej Malovichko (Państwowy Uniwersytet Humanistyczno-Techniczny Obwodu Moskiewskiego, Oriechowo-Zujewo)
 • dr hab. Grażyna Pańko, prof. UKW (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Arkadiusz Stempin (Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu/Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków)
 • prof. dr hab. Olga Strelova (Chabarowskij Krajowy Instytut Rozwoju Kształcenia, Chabarowsk)
 • dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016