Artykuł

11 grudzień 2015

35 mln kopii dokumentów historycznych w otwartym dostępie? - prezentacja założeń projektu „Archiwa Cyfrowe"

Kategoria: Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Źródła , Aktualności

W czwartek, 17 grudnia o godz. 11.00 w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2D, odbędzie się pierwsza publiczna prezentacja założeń projektu „Archiwa Cyfrowe".

Działania projektowe zakładać będą będzie wykonanie 35 mln kopii dokumentów historycznych oraz ich otwarte i bezpłatne udostępnienie w Internecie. Realizacja projektu rozpoczęłaby największą w Polsce operację udostępnienia on-line dokumentów historycznych - objęłaby zbiory wszystkich archiwów państwowych dotyczące historii Polski w szerokim zakresie geograficznym, tematycznym i chronologicznym (od wieku XII po wiek XX).

Projekt jest przygotowywany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych do konkursu na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.

Uczestnictwo w spotkaniu ma charakter otwarty wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji: www.archiwa.gov.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016