Artykuł

25 lipiec 2017

CfP: „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny” - konferencja naukowa, Katowice, 19 X 2017 (zgłoszenia do 31 VII 2017)

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności, Historia polityczna, Historia religijności

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny”, która odbędzie się 19 października 2017 r. w Katowicach.

 

Celem konferencji będzie refleksja historyczna, teologiczna, politologiczna i socjologiczna nad źródłami i przebiegiem konfliktu ideologicznego między państwem a Kościołem katolickim na terenie Górnego Śląska w latach 1945–1989, ze szczegуlnym uwzględnieniem następujących kwestii:

 

  • specyfika, uwarunkowania, dynamika oraz główne pola konfliktu ideologicznego państwo – Kościół na Górnym Śląsku
  • granice wolności religijnej w państwie komunistycznym
  • spór o obecność Kościoła w sferze publicznej (m.in. szkoły, krzyże, budownictwo sakralne, prasa katolicka)
  • propaganda w służbie ideologii komunistycznej (m.in. prasa, telewizja), cenzura i odpowiedź strony kościelnej
  • działalność laicyzacyjna władz komunistycznych i programy odnowy religijnej Kościoła 
  • walka o czystość ideologiczną szeregów partyjnych (walka z „klerykalizacją” i „religianctwem”)

Organizatorzy przewidują wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanego tomu. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia do końca 2017 r. tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN. Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej. W razie potrzeby referentom zostanie zapewniony nocleg.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji  proszone są o przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 31 lipca 2017 r. Zgłoszenia (drogą elektroniczną) należy przesyłać na adres:  dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW, adam.dziurok@ipn.gov.pl (tel. 32 207 03 01)

 

Program konferencji zostanie ustalony do końca sierpnia br.

 

 

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016