Artykuł

26 sierpień 2017

CfP: „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć", Katowice 6-8 grudnia 2017 (zgłoszenia do 15 września)

Kategoria: Konferencje, Aktualności, Metodologia

Od 6 do 8 grudnia 2017 r. w Katowicach obędzie się  ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

 

Przewodnim tematem konferencji będzie doświadczenie archiwum rozumiane w pierwszej kolejności jako różnorodność praktyk badawczych podejmowanych w ramach pracy nad dokumentami. Jak przekonują organizatorzy: „Każde z takich działań nosi znamiona indywidualnego przeżycia. Pomiędzy badaczką/badaczem a cudzym zapisem tworzy się zamknięta oraz kameralna przestrzeń, w której odzyskuje się ślady innych, ale mimochodem zostawia się również własne”. Jednocześnie zachęcają  uczestników do podjęcia refleksji dotyczących m.in. znaczenia gestu odzyskiwania, gromadzenia, porządkowania i przechowywania rozmaitych zapisów, ale i do ponownego przedyskutowania strategii uhistoryczniania i konstruowania przeszłości, a także związanych z tym form oporu i represji. W polu zainteresowania badawczego wiec znajdą się nie tylko archiwa, ale również tworzący je praktycy oraz ich podmioty, m.in. zagadnienie szeroko rozumianej intymności (w) archiwum, kryzysu pamięci i historii, materialności tekstu i ciała, performatywności archiwum oraz złożonego statusu badaczki/badacza.

 

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

 • a/polityczność archiwum,
 • granice i topografia archiwum,
 • somatyczność pisma/somatyczność archiwum,
 • ciało – archiwum – dokument,
 • archiwum jako fantazmat początku,
 • kryzys świadectwa: prawda, pamięć i archiwum,
 • archiwum: wykluczenie czy ocalenie?
 • autor/ka i archiwum,
 • autorstwo w studiach nad archiwami,
 • prywatne archiwum,
 • fantazmat tekstu idealnego – czystopis,
 • etyka lektury (cudzego zapisu),
 • tekst i kontekst (różne formy zapisu),
 • archiwista a kolekcjoner,
 • gromadzenie, przechowywanie, zbieranie (teoria, praktyka, polityka),
 • polityka pamięci, przemysł pamięci, instytucjonalizacja,
 • ślad, artefakt, pamiątka, dokument,
 • digitalność archiwum,
 • „ślady” po Zagładzie,
 • hermeneutyka archiwum.

 

Zgłoszenie udziału w konferencji należy drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.archiwum@gmail.com do 15 września. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • tytuł wystąpienia,
 • krótki abstrakt, zawierający informację o zawartości referatu,
 • krótką notę biograficzną, zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy i profil badawczy,
 • numer telefonu oraz adres e-mail do korespondencji

Opłata konferencyjna w wysokości 450 złotych obejmuje koszty związane z organizacją konferencji (materiały konferencyjne), wyżywienie oraz druk publikacji pokonferencyjnej. 

 

 

Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016