Artykuł

07 maj 2013

Odsłony codzienności - duchowieństwo rzymskokatolickie na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XX wieku

Kategoria: Konferencje, Spotkania, Debaty, Aktualności, XIX wiek, Historia społeczna


14 listopada 2013 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa pt.

Odsłony codzienności - duchowieństwo rzymskokatolickie na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XX wieku.

Sesja organizowana jest przez Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku, Uniwersytet Gdański

Celem konferencji jest przedstawienie zróżnicowanych perspektywy w badaniach nad duchowieństwem parafialnym na ziemiach polskich od schyłku XVIII w. do początków XX w. Wśród zagadnień wartych podjęcia znajduje się szereg kwestii z zakresu kultury materialnej, duchowej, umysłowej, mentalności i obyczajowości, m.in.: wygląd i urządzenie plebanii, pożywienie, ubiór, uposażenie, zajęcia w gospodarstwie plebańskim, życie publiczne w tym działalność duszpasterska oraz praca społeczna, formy wypoczynku i rozrywki, wyjazdy krajowe i zagraniczne, choroba, starość. Z uwagi, że w przypadku duchowieństwa rzymskokatolickiego, stanowiącego grupę celibatariuszy, trudno mówić o pełnym życiu rodzinnym, dlatego szczególne miejsce w badaniach powinny zająć kwestie dotyczące relacji pomiędzy duchowieństwem (proboszcz - wikariusz), dalej plebanii jako szczególnego rodzaju spotkania przestrzeni prywatnej i publicznej, obszaru wielostronnych i złożonych relacji między osobami ją zamieszkującymi, a więc między proboszczem a jego rodziną (matka, ojciec, siostry, bracia, kuzynki i kuzyni), gospodynią oraz służbą domową i kościelną. Inna istotna kwestia to relacje duchowieństwo – przedstawiciele władzy zaborczej, i to ze szczególnym uwzględnieniem tych nieformalnych.
Nie mniej ważnym zagadnieniem w podjętej problematyce jest interdyscyplinarność warsztatu badawczego oraz umiejętność docierania, identyfikowania i stawiania pytań przekazom źródłowym odzwierciedlającym różnorodne aspekty życia codziennego duchowieństwa. Podjęcie badań oraz rozważań we wskazanych obszarach jest niezwykle istotne dla pełnego i wielowymiarowego poznania badanej grupy i bez wątpienia będzie miało wpływ na zmianę bądź przeformułowanie sądów i opinii istniejących w literaturze na jej temat.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31. maja 2013 r.

Komitet organizacyjny:

  • Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
  • Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG
  • Dr Anna Łysiak-Łątkowska

kontakt: Anna Łysiak-Łątkowska

źródło: bazakonferencji.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016