Artykuł

21 maj 2013

2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Granice dziedzictwa, Kraków: 11-14. VI. 2013

Kategoria: Konferencje, Wykłady, Spotkania, Aktualności


We wtorek, 11 czerwca 2013 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie rozpocznie się 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja jest głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego i politycznego.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są: Granice dziedzictwa.

Druga dekada XXI wieku sprzyja nie tylko rozważaniom nad samym systemem ochrony dziedzictwa, ale także nad jego wymiarem i filozofią: Co należy chronić? W jaki sposób budować relacje współczesności do historii? W kontekście międzynarodowych i lokalnych list obiektów, miejsc i form dziedzictwa kulturowego – gdzie kończy się to dziedzictwo oraz kiedy współczesność staje się dziedzictwem?

Konferencję rozpocznie dyskusja panelowa pt. Granice rekonstrukcji?
W debacie udział wezmą badacze i praktycy dziedzictwa z krajów Europy Środkowej, którzy mówić będą o rekonstrukcji i jej granicach z perspektywy różnych dyscyplin i różnych obszarów geograficznych.

Moderator dyskusji: Profesor Małgorzata Omilanowska (Polska)

Uczestnicy dyskusji:

  • Doktor Tamás Fejérdy (Węgry)
  • Kristína Markušová (Słowacja)
  • Profesor Bogusław Szmygin (Polska)
  • Doktor Jiří Vajčner (Czechy)

 

W ramach 2. Forum odbędzie się sześć równoległych sesji tematycznych, na których wystąpi  łacznie niemal osiemdziesięciu prelegentów, reprezentujących dziewiętnaście krajów świata.
Podczas ceremonii zamknięcia Forum, wręczona zostanie Międzynarodowa Nagroda Wyszegradzka za 2012 rok. Uroczystość uświetni obecność ministrów kultury Czech, Węgier, Polski i Słowacji.

Efektem Forum będzie recenzowana książka z artykułami powstałymi w oparciu o wygłoszone referaty. Jej wydanie planowane jest na 2014 rok.

Sesje odbywające się w ramach 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Granice dziedzictwa

Granice dziedzictwa

  • Sesja poświęcona będzie problematyce pojęcia "dziedzictwa", które jest terminemnieostrym, obejmującym różne dziedziny i kategorie. Nieostra jest również granica między tym, co już jest dziedzictwem, i tym, co jeszcze nim nie jest. Punktem wyjścia dla rozważań na temat granic dziedzictwa będą pytania: Kiedy współczesność staje się dziedzictwem? Gdzie leży i jak przesuwa się granica między dziedzictwem historycznym i współczesnym? Jak wykorzystać współczesne dziedzictwo? Czy w miastach i regionach wypełnionych historycznym dziedzictwem potrzebne nam dziedzictwo współczesności? Czy za chwilę wszystko zacznie być postrzegane jako dziedzictwo – gdzie są granice?

Dziedzictwo i polityka

  • Sesja dotyczyć będzie szeroko pojętych związków dziedzictwa i polityki: wkraczania w sferę dziedzictwa polityk kulturalnych, ale też wykorzystania dziedzictwa do doraźnych celów politycznych. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. roli dziedzictwa w promowaniu wizji historii, jego wybiórczego traktowania.

Jak sprzedać dziedzictwo?

  • W XXI wieku nie trzeba nikogo przekonywać, że dziedzictwo to kapitał, który można wykorzystać w strategiach promocyjnych miast i regionów. Świadomość marketingowej orientacji, która przesuwa punkt ciężkości z samego miejsca dziedzictwa w kierunku odbiorcy – zaspokojenia jego potrzeb i oczekiwań – nie zawsze przekłada się jednak na praktyczne działanie. Sesja w szczególności dotyczyć będzie kwestii związanych z nadawaniem dziedzictwu wymiaru marketingowego.

Miasta atrakcyjne – rola dziedzictwa

  • Co sprawia, że niektóre miasta się rozwijają, a inne nie? Dlaczego do niektórych miast ściągają nowi mieszkańcy, a inne się wyludniają? Sesja będzie okazją do dyskusji nad rolą dziedzictwa w kreowaniu współczesnych miast oraz sposobów wykorzystania go do zwiększenia jakości życia w danym miejscu.

Zarządzanie wielkoskalowymi obiektami dziedzictwa kulturowego

  • Sesja będzie poświęcona wzrostowi znaczenia przestrzennych wymiarów dziedzictwa: pod tym pojęciem rozumiane są już nie tylko pojedyncze zabytki, ale również kompleksy obejmujące nawet więcej niż tradycyjnie pojmowane historyczne centra miast, a mianowicie historyczne krajobrazy miejskie i kulturowe.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe

  • Punktem wyjścia dla rozważań na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego są pytania: Jakie są relacje pomiędzy dziedzictwem materialnym i niematerialnym w Europie Środkowej? Jakie są w poszczególnych krajach praktyki inwentaryzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego? W jaki sposób niematerialne dziedzictwo kulturowe może sprzyjać partycypacji społeczności lokalnej, kreatywności, rozwojowi długookresowemu? Jak Europa Środkowa postrzega potencjał swojego dziedzictwa niematerialnego?


Więcej informacji i szczegółowy program sesji - dostępny jest na stronie Organizatorów
źródło: MCK

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016