Artykuł

17 czerwiec 2013

Międzynarodowa konferencja naukowa: Historia kina Europy Środkowej w perspektywie interkulturowej

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności


5 listopada 2013 r. w Łodzi rozpocznie się trzydniowa międzynarodowa konferencja naukowa pt.

Historia kina Europy Środkowej w perspektywie interkulturowej

Tak o celach i idei konferencji piszą Organizatorzy:

Do niedawna w badaniach nad kinem Europy Środkowej dominowała bądź perspektywa narodowa, bądź koncentrująca się na relacjach z krajami zachodnimi. Nowy impuls pojawił się współcześnie, jako odpowiedź na zmiany dokonujące się na obszarze produkcji i nowe strategie dystrybucji filmowej. Nie bez znaczenia są też nowe propozycje metodologiczne, które na gruncie historiografii kina zmuszają do ponownego przyjrzenia się opisanym dotąd zjawiskom. Istotną rolę odgrywają tu tzw. „powrót do archiwów” i „nowa historia kina”, stanowiące wyzwanie rzucone spójnym narracjom kanonicznym, które od wielu lat reprodukowane są w pracach z zakresu historii filmu.

Celem konferencji będzie refleksja nad tymi zjawiskami z historii kinematografii, które domagają się odmiennych kontekstualizacji, wykraczających poza paradygmat narodowy w badaniu historii kina, a więc m.in. koprodukcjami, kinem emigrantów, kinem diaspory, filmami powstającymi w państwach bloku wschodniego, pod wyraźnym wpływem ponadnarodowej polityki kulturalnej okresu „zimnej wojny”, wreszcie problematyką dystrybucji i recepcji filmów zagranicznych.


Zakres tematyczny konferencji obejmuje kinematografie Europy Środkowej (Polska, Litwa, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Niemcy, Austria) do roku 1989.

Przykładowe szczegółowe obszary tematyczne konferencji:

  • Obieg i recepcja filmów środkowoeuropejskich w Europie Zachodniej;
  • Miejsce kinematografii środkowoeuropejskiej na tle procesów polityczno-kulturowych
  • zachodzących w Europie;
  • Polityka krajów Europy Środkowej w odniesieniu do kinematografii zagranicznych;
  • Oblicza koprodukcji;
  • Usytuowanie filmów środkowoeuropejskich w kontekście ewolucji sfery medialnej;
  • Nowe wyzwania metodologiczne wynikające z transnarodowych i interkulturowych aspektów kinematografii Środkowej Europy.Konferencja organizowana jest przez Instytut Kultury Współczesnej, Zakład Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego

Termin nadysłania zgłoszeń mija 30 czerwca 2013 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim.
Więcej informacji: kino.interkulturowe@remove-this.gmail.com


źródło: baza konferencji

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016