Artykuł

01 wrzesień 2015

Druga edycja konkursu o Nagrodę IDENTITAS

Kategoria: Nowości wydawnicze, Projekty otwarte - zgłoszenia, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

 

Do 14 września br. zgłaszać można publikacje do Nagrody Identitas. Nagroda przyznawana jest corocznie, między wrześniem a grudniem, najlepszej książce poprzedniego roku. 

Nagroda może być przyznana jedynie książce, której pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia  roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody oraz 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę główną w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, jedną nagrodę w obszarze historii, a także od jednej do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie, czy na innych nośnikach niż drukowane.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, profesorowie nauk humanistycznych oraz redaktorzy naczelni tytułów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych.

Budżet Nagrody w 2015 roku wyniesie co najmniej 80 000 złotych. Kwoty dla poszczególnych nagród określa Zarząd Fundacji na wniosek wpółprzewodniczących Jury.

Laureatami pierwszej edycji Nagrody byli:

  • w kategorii Historia: Bogdan Podgórski autor pracy: Józef Retinger – prywatny polityk (Wydawnictwa Universitas)
  • w dziedzinie Humanistyki i Literatury Pięknej - Jan Polkowski za książkę: Ślady krwi, (Wydawnictwa M.)
  • Nagrodę Specjalna wręczona została Wojciechowi i Karolowi Lizakom za album – Powstanie styczniowe. Nieznane obrazy, zapomniane wiersze (Wydawnictwa Antykwariat Wu-el)

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych dla pełniejszego rozwoju polskiej kultury w jej rozmaitych przejawach.

źródło: identitas.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016