Artykuł

15 wrzesień 2015

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w czasie - projekt Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Kategoria: Informacje i zapowiedzi, Albumy i fotografie, Historia regionalna, Projekty otwarte - zgłoszenia, Źródła , Aktualności, Historia społeczna, Historia i pamięć

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" realizuje projekt pt. "Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w czasie". 

Projekt jest próbą opowiedzenia w sposób niekonwencjonalny, z użyciem nowych technologii, historii majątków ziemskich na Lubelszczyźnie od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Głównym elementem projektu i punktem wyjścia do dalszej narracji będzie wirtualny model 3D majątku w Moniakach koło Urzędowa (pow. Kraśnik).„Odwiedzający” dwór i okalający go teren staną się uczestnikami gry przygodowej, której kanwą będą prawdziwe, niesamowite losy obiektu, jaki dziś, po przenosinach, znajduje się w zupełnie innym miejscu, pełniąc nową rolę. Bazą do powstania modelu 3D posiadłości będą: mapa pamięci, plany budynku, relacje mówione oraz fotografie pozyskane od Zofii Zinserling, córki ostatnich dziedziców z Moniak.

Ponadto, w ramach projektu nagrywane będą relacje mówione byłych ziemian, pracowników majątków oraz mieszkańców okolicznych wsi; pozyskiwane i digitalizowane będą archiwalne materiały ikonograficzne, a także artykuły naukowe i wspomnieniowe; wykonana zostanie współczesna dokumentacja fotograficzna wybranych majątków; utworzony zostanie multimedialny szlak majątków ziemiańskich na Lubelszczyźnie. 

Jak zapewniają pomysłodawcy i wykonawcy przedsięwzięcia - wszystkie pozyskane i wytworzone w ramach projektu materiały dostępne będą on-line, na stronie internetowej projektu.

Organizatorzy proszą jednocześnie o kontakt wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami, dokumentami i fotografiami.

Partnerami projektu są:

  • Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Lublinie,
  • Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,
  • Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
  • Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą.

Projekt dofinansowany jest przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

źródło: teatrnn.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016