Artykuł

28 wrzesień 2015

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Kategoria: Recenzje, Projekty otwarte - zgłoszenia, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

Ruszyła trzecia edycja konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii, która opublikowana została w polskim czasopiśmie naukowym. 

Konkurs im. profesora Jerzego Michalskiego jest inicjatywą Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych.

Do konkursu zgłaszać można teksty opublikowane w latach 2014-2015. Autor zwycięskiej recenzji uhonorowany zostanie nagrodą pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. Zgodne z wymogami regulaminu, prace należy nadsyłać do 31 października 2015 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Historyk ceniony był również jako wybitny recenzent, a w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 

źródło: IH PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016