Artykuł

21 październik 2015

Z archiwum do galerii. Fotografie Służby Bezpieczeństwa między etyką a estetyką

Kategoria: Wykłady, Wystawy, XXw, Albumy i fotografie, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Źródła , Aktualności, Historia społeczna

 

Z archiwum do galerii. Fotografie Służby Bezpieczeństwa między etyką a estetyką to tytuł spotkania warsztatowego organizowanego przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN oraz Centrum Edukacyjne IPN "Przystanek Historia", 

Spotkanie rozpocznie dyskusja poświęcona zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem fotografii Służby Bezpieczeństwa jako źródła historycznego oraz ekspozycyjnego. Podczas spotkania podjęty zostanie m.in problem konsekwencji przeniesienia zdjęć z zamkniętego archiwum do sfery publicznej oraz wywołanego w ten sposób napięcia między etyką a estetyką.

Dyskusja odbędzie się w poniedziałek 26 października, o godzinie 17.30 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki - Przystanek Historia (ul. Marszałkowska 21/25) w Warszawie.

O historii zdjęć, ich przeznaczeniu i użyciach odmiennych od tych, które zakładała SB rozmawiać będą:

  • Beata Bartecka i Łukasz Rusznica, kuratorzy wystawy "Jak fotografować – wystawa zdjęć z archiwum IPN", prezentowanej we wrocławskiej galerii Miejsce przy miejscu (link) 
  • Tomasz Stempowski, historyk i archiwista, autor publikacji poświęconych fotografii historycznej oraz strony internetowej: Fototekst.pl

https://www.facebook.com/events/717350045024543

Spotkanie poprowadzi Andrzej Pieczunko, zastępca dyrektora pionu archiwalnego IPN.

Laboratorium_archiwalne 1.0.  to cykl dziewięciu comiesięcznych spotkań z archiwistami Instytutu Pamięci Narodowej, użytkownikami archiwum, historykami, przedstawicielami nauk społecznych, politycznych i plastycznych.

Celem projektu jest refleksja nad różnorodnością materiałów archiwalnych zgromadzonych w zasobie IPN oraz możliwościami ich interpretacji. W ramach cyklu spotkań uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia, opartego na własnym doświadczeniu i aparacie naukowym prezentowanej przez siebie dziedziny badawczej. Taka formuła spotkań umożliwia stawianie nowych hipotez, obalenie lub potwierdzanie istniejących stereotypów. Pomaga także spojrzeć na źródła archiwalne z zupełnie innej perspektywy uwzględniającej kontekst ich powstania.

źródło: www.ipn.gov.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016