Artykuł

11 kwiecień 2015

CFP: Przywództwo polonijne – jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji

Kategoria: Konferencje, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Aktualności, Biografie

Przywództwo polonijne – jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Światową Radę Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych, Katedrę Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Kongres Polonii Amerykańskiej 

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2015 r., w gmachu Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Celem dwudniowego spotkania będzie przedstawienie i omówienie wielowątkowego tematu przywództwa polonijnego w aktualnej, emigracyjnej rzeczywistości. Konferencja przybliży historyczną złożoność i wagę przywództwa polonijnego, jego wpływ na zachowanie tożsamości narodowej w przeszłości oraz w kontekście dokonującej się obecnie wymiany pokoleniowej. Ze szczególną uwagą podjęty zostanie problem przywództwa wśród ostatniej fali emigracji po roku 2005. Organizatorzy pragną też przeprowadzić egzemplifikację najważniejszych dokonań prominentnych liderów polonijnych w polityce, ekonomii, kulturze i życiu społecznym krajów zamieszkania oraz znaczenia tych dokonań dla Polonii i Kraju pochodzenia. Ukazana zostanie rola Kościoła katolickiego oraz duszpasterstwa polonijnego w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej emigracji polskiej. Podobna prezentacja dotyczyć będzie także roli harcerstwa polonijnego. Bardzo zależy nam nie tylko na przedstawieniu obecnej sytuacji, ale także umożliwienie uczestnikom nabycia w trakcie jej trwania praktycznych umiejętności w celu przezwyciężenia szeregu wyzwań jakie obecnie przed nimi stoją. Dlatego też konferencja z udziałem przywódców polonijnych połączona będzie z warsztatami, które będą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania konfliktów i problemów wynikających z wymiany pokoleniowej Polonii, tworzenia infrastruktury organizacyjnej i medialnej oraz wielopłaszczyznowych kontaktów z Krajem pochodzenia Polaków mieszkających w różnych regionach świata.

Organizatorzy podejmą starania zmierzające do wydania wygłoszonych referatów w publikacji pokonferencyjnej. 

Formularz zgłoszeniowy (w załączniku) przesłać należy na adres: 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01 – 938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, pokój 315, 

e-mail:  przywodztwo.polonijne@gmail.com w terminie do 15 kwietnia 2015 r.. 

Termin nadsyłania tekstów wystąpień to 1 czerwca 2015 r. 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Aneta Hoffmann – członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Prezes Fundacji Kresy Historii
 • mgr Maciej Jarota – członek Światowej Rady Badań nad Polonią
 • prof. UMK dr hab. Jacek Knopek – kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • bp dr Wiesław Lechowicz – Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
 • dr Maria Szonert-Binienda – Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Ewa Wysga – Sekretarz Generalna Światowej Rady Badań nad Polonią
 • prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią

Sekretariat Komitetu Organizacyjnego:

 • mgr Aneta Herman
 • mgr Magdalena Patatyn

Moderatorzy konferencji:

 • prof. UMK dr hab. Jacek Knopek  – kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016