Artykuł

16 kwiecień 2015

IX Letnia Szkoła Historii Najnowszej – 7-12 września 2015 (zgłoszenia do 15 czerwca 2015)

Kategoria: XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Projekty badawcze, Aktualności, Historia polityczna, Historia społeczna, Historia i pamięć, Biografie

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił nabór do IX Letniej Szkoły Historii Najnowszej. 

Organizaowane po raz dziewiąty szkolenie adresowane jest do doktorantów, a w wyjątkowych wypadkach także studentów starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski.

W programie tygodniowych zajęć znajdują się zarówno wykłady wybitnych znawców historii najnowszej jak i dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. związane z wykorzystaniem w pracy badawczej akt aparatu bezpieczeństwa, dotyczące fotografii jako źródła historycznego, wykorzystania źródeł „historii mówionej”, sztuki prezentacji jak również szkolące umiejętność pisania tekstu popularnonaukowego).

W gronie wykładowców mininonych edycji znaleźli się m.in. prof. prof. Antoni Dudek, Jerzy Eisler, Andrzej Friszke, Paweł Machcewicz, Grzegorz Motyka, Andrzej Paczkowski, Rafał Stobiecki, Dariusz Stola, Bożena Szaynok i Rafał Wnuk).

Szkoła odbędzie się w dniach 7–12 września 2015 r. w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. Instytut Pamięci Narodowej pokryje osobom zakwalifikowanym do udziału koszty dojazdu oraz pobytu (posiłki, noclegi). Każdy z uczestników szkoły zobowiązany będzie do przygotowania i zaprezentowania ok. 20-minutowego referatu opartego na wynikach własnych badań. Podobnie jak w latach ubiegłych referaty zaprezentowane podczas zajęć zostaną opublikowane w formie książkowej.

(Dotychczasowe publikacje dostępne są m.in w Bibliotece Cyfrowej IPN)

Osoby zainteresowane udziałem w Szkole proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie Organizatora). Formularz wraz załącznikami należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie 15 czerwca 2015 r. na adres:

Marta Mazurkiewicz

Biuro Edukacji Publicznej

Instytut Pamięci Narodowej

ul. Wołoska 7

02-675 Warszawa

Do formularza należy załączyć:

  • Opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (do 1500 znaków)
  • Opis planowanych i/lub aktualnie prowadzonych badań (do 2500 znaków)
  • Opinię samodzielnego pracownika naukowego (promotora)

Wszystkie osoby zgłaszające chęć udziału w Szkole zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu (bądź niezakwalifikowaniu) do udziału w zajęciach do końca czerwca 2015 r. Osoby uczestniczące w zajęciach Szkoły w latach ubiegłych mogą ponownie zgłaszać chęć uczestnictwa.

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Mazurkiewicz marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

Więcej informacji: IPN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016