Artykuł

18 maj 2015

Trwa rekrutacja do międzynarodowego projektu badawczego: „Oral History – dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach”

Kategoria: Konferencje, XXw, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Granty, stypendia, Aktualności, Metodologia , Historia społeczna, Historia i pamięć

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłosił rekrutację uczestników do projektu badawczego „Polacy na Islandii”. Konkurs skierowany jest do studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni wyższych, posiadających doświadczenie w pracy metodą oral history. 

Projekt Oral History – dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach” realizowany będzie w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Badania i warsztaty odbywać się będą w sierpniu 2015 r. w Reykjaviku i jego okolicach.

Termin nadsyłania aplikacji mija 3 czerwca 2015 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 czerwca 2015 r. 

Celem całego projektu jest integracja mniejszości polskiej ze społecznością islandzką, dokumentacja oraz promocja polskiego i islandzkiego dziedzictwa kulturowego, wymiana dobrych praktyk, doświadczeń, a także porównanie roli metody oral history w nauce krajów europejskich pomiędzy naukowcami i ekspertami uczestniczącymi w projekcie. 

Projekt wpisuje się też w strategię Islandii dążącą do integracji mniejszości ze społecznością lokalną oraz przyczyni się do wymiany kulturalnej młodzieży, która będzie miała okazję poznać różnorodność kulturową obu krajów.

Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi projekt badawczy „Polacy na Islandii”, polegający na zebraniu i opracowaniu relacji Polaków osiadłych na Islandii oraz Islandczyków mających kontakt z polską kulturą. W sierpniu tego roku zrealizują go młodzi naukowcy (studenci, doktorzy) z Polski i Islandii, zrekrutowani w ramach naboru ogłoszonego 15 maja br. Ten etap projektu realizowany będzie w Reykjaviku i jego okolicach. Grupa badawcza z Polski wyjedzie na Islandię, by tam wraz z grupą młodych naukowców islandzkich uczestniczyć w warsztatach oral history – prowadzonych przez polskich i islandzkich ekspertów – połączonych z wycieczkami krajoznawczymi oraz zajęciami z kultury i historii najnowszej Islandii i Polski. Następnie przystąpią do zebrania relacji dotyczących emigracji i życia na Islandii członków Polonii i Islandczyków mających kontakt z polską kulturą. Fragmenty tych relacji zostaną opublikowane na stronie projektu oraz zarchiwizowane w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka. Posłużą też do opracowania wystawy, która zostanie zaprezentowana w grudniu tego roku we Wrocławiu oraz w wersji online.

Druga część projektu poświęcona będzie metodologii oral history. W grudniu, we Wrocławiu, zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca roli i sposobu wykorzystywania metody oral history, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji oraz naukowcy z Europy. Wśród prelegentów osobną grupę tworzyć będą uczestnicy projektu badawczego „Polacy na Islandii”. Owocem konferencji będzie publikacja naukowa.

Projekt „Oral History – dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach” jest finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Regulaminem konkursu dostępny jest na stronie www.pamieciprzyszlosc.pl oraz www.poland-meets-iceland.eu 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale historyczne: polishhistory.pl oraz dzieje.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016