Artykuł

16 czerwiec 2015

Trwa nabór zgłoszeń do I edycji Nagrody im. Mieczysława F. Rakowskiego - dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej powojennej historii Polski.

Kategoria: XXw, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

Z inicjatywy rodziny Mieczysława F. Rakowskiego, wieloletniego redaktora naczelnego Tygodnika POLITYKA, w 2015 r. ruszyła pierwsza edycja Konkursu im. Mieczysława F. Rakowskiego na najlepszą pracę magisterską o PRL.

O nagrodę główną w wysokości 15 tys. zł ubiegać mogą się autorzy prac poświęconych historii Polski w okresie 1945-1989, powstałych na różnych wydziałach i kierunkach studiów.

Konkurs obejmuje prace napisane i obronione w roku akademickim, w którym go ogłoszono oraz w roku poprzedzającym ogłoszenie Nagrody. Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.

Zgłoszenia należy składać do 30 września 2015 r.

Mieczysław F. Rakowski był wieloletnim redaktorem naczelnym tygodnika POLITYKA (1958–82), premierem z okresu PRL oraz ostatnim I sekretarzem KC PZPR. Z zawodu był dziennikarzem i historykiem. Jego wielotomowe „Dzienniki polityczne” z lat 1958–1990 są dla historyków, dziennikarzy i amatorów historii współczesnej wciąż bardzo ważnym źródłem informacji i faktów.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej "POLITYKI".

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na początku grudnia. 

Kapitułę nagrody stanowią: dr Barbara Klich-Kluczewska (UJ), prof. Jerzy Kochanowski (UW), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), prof. Wiesław Władyka (UW i POLITYKA) oraz red. Marian Turski ("POLITYKA").

źródło: Polityka

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016