Artykuł

26 listopad 2016

Międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989” – Wrocław, 29 listopada – 1 grudnia 2016

Kategoria: Konferencje, Wystawy, XXw, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2016 r. we Wrocławiu (Hotel Tumski, ul. Wyspa Słodowa 10) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1989”. Jest to jedno z największych tego typu przedsięwzięć organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w ciągu ostatnich kilku lat. W konferencji weźmie udział 58 prelegentów z 19 krajów (m.in. Rosji, USA, Białorusi, Albanii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Serbii). 

 

Ruch studencki jest często przedmiotem badań i analiz historyków. Jednak po raz pierwszy zagadnienie to potraktowane zostało w tak szerokim kontekście czasowym i geopolitycznym. Studenci to grupa, która potrafiła dać impuls do oporu i buntu, dlatego często byli obiektem zainteresowania władz w systemach totalitarnych i autorytarnych. Nie zawsze jednak była to społeczność jednolita, która jednogłośnie formułowała swoje postulaty. Czy ruch studencki w różnych krajach bloku sowieckiego był podobny? Jeśli się różnił, to w jakim aspekcie? Z czego wynikały gwałtowne wystąpienia studentów wobec rządów, a z czego chęć wchodzenia w dialog z władzami niedemokratycznymi? Na te i wiele pytań będą próbowali odpowiedzieć historycy podczas trzydniowej konferencji.

 

Międzynarodowy charakter konferencji umożliwia merytoryczną, wielowątkowej dyskusję nad wynikami badań, które są prowadzone nad ruchem studenckim w różnych krajach. Ten wielonarodowy dialog da z pewnością sposobność wskazania na wspólne tendencje, charakterystyczne dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to na pewno wartość, którą docenią nie tylko historycy, ale wszyscy obserwatorzy i badacze współczesnych społeczeństw.

Konferencja potrwa 3 dni. Obrady będą podzielona na równoległe panele tematyczne, gdzie oprócz prezentacji referatów, zaplanowano również dyskusje z udziałem publiczności.

 

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa fotograficzna poświęcona V Światowemu Festiwalowi Młodzieży i Studentów, który odbył się w stolicy w 1955 r. Do Warszawy przyjechało wtedy ponad 30 tys. młodych ludzi ze 114 krajów. Festiwalowi towarzyszyło motto: „Dla pokoju i przyjaźni – przeciwko agresywnym imperialistycznym paktom”. Jednak wbrew planom władz o nadaniu wydarzeniu antykapitalistycznego wydźwięku oraz chęci pełnej kontroli nad uczestnikami, Festiwal nabrał spontanicznego charakteru i wkrótce zyskał miano „Woodstocku PRL-u”. W celu zilustrowania atmosfery wydarzenia oraz udokumentowania jego przebiegu, organizatorzy wykorzystali zdjęcia pochodzące z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

 

Patronat medialny nad konferencją objęły redakcje: TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Radio RAM, Gazeta Wrocławska, Dolnośląska Solidarność, dzieje.pl, wroclaw.pl

 

 

Źródło: IPN Wrocław

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016