Artykuł

08 marzec 2015

Call for Papers: Modernities, Transformations and Evolving Identities in post-1945 Poland

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia kulturowa, Historia i pamięć

11 czerwca w Oksfordzie odbędzie się dwudniowa konferencja naukowa pt. Modernities, Transformations and Evolving Identities in post-1945 Poland

Konferencja koncentrować się będzie na idei nowoczesności i zachodzących w Polsce po 1945 r. zmianach społeczno-gospodarczych, politycznych i kulturalnych widzianych przez pryzmat wyników badań nauk społecznych, humanistycznych i studiów kulturowych. Wielodyscyplinarny charakter konferencji ma na m.in. celu wypracowanie nie tylko nowego spojrzenia na podejmowane zagadnienia ale stanowić ma inspirację dla nowych ujęć badawczych.

Do uczestnictwa w obradach Organizatorzy konferencji zachęcają szczególnie młodych badaczy.

Tematyka 20-minutowych wystąpień koncentrować się może na takich zagadnieniach jak: 

  • Stosunki polsko-niemieckie
  • Stosunki polsko-rosyjskich
  • Polska w ramach NATO, Unii Europejskiej i regionu
  • Socjalistyczna nowoczesności w kulturze wizualnej i literaturoznawstwa
  • Punkty zwrotne w 1956, 1968, 1980, 1989
  • Zachód na Wschodzie, Wschód na Zachodzie?
  • Historia i polityka gospodarcza

Oranizatorzy otwarci sa również na inne propozycje ujęcia tytułowego problemu.

Wynikiem sesji będzie publikacja pokonferencyjna. Zgłoszenia uczestników - doktorantów i młodych pracowników naukowych (którzy obronili doktorat w ciągu ostatnich dwóch lat) nadsyłać można do 15 marca 2015 r. na adres: hubert.czyzewski@sant.ox.ac.uk

Do zgłoszenia dołączyć nalezy streszczenie wystąpienia (nie dłuższy niż 400 słów), krótki biogram oraz informacje kontaktowe. 

Więcej informacji: link

źródło: H-net

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016