Artykuł

30 marzec 2015

Międzykulturowość w edukacji historycznej - czyli jak wykorzystywać wiedzę i refleksją o przeszłości do budowania postaw otwartości

Kategoria: Konferencje, Wykłady, Spotkania, Holocaust, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Metodologia

 

W poniedziałek, 20 kwietnia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpocznie się trzydniowa międzynarodowa konferencja pt. „Międzykulturowość w edukacji historycznej” 

Konferencja organizowana w partnerstwie z Europejskim Centrum im. A. H. Wergelanda w Norwegii i przy wsparciu Rady Europy. Jej celem jest próba odpowiedzi na pytanie jak wykorzystywać wiedzę i refleksją o przeszłości do budowania postaw otwartości w globalizującym się świecie oraz do odkrywania potencjału różnorodności w społecznościach lokalnych.

W programie konferencji:

  • panele dyskusyjne (Edukacja historyczna, edukacja obywatelska: współczesne wyzwania różnorodnej Europy)i wykłady eksperckie (Edukacja historyczna a kompetencje międzykulturowe; Historie lokalne – stosunek do innych; Międzykulturowość w mieście; Jak radzić sobie z uprzedzeniami, dyskryminacją i mową nienawiści)
  • warsztaty z ekspertami m.in. z Polski, Norwegii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji
  • międzynarodowa wymiana dobrych praktyk – Giełda Projektów (kilkuminutowe, dynamiczne prezentacje programów realizowanych w instytucjach i organizacjach uczestników i patronów konferencji)
  • wydarzenia muzyczne – koncert Bente Kahan (norweskiej artystki prezentującej pieśni i opowieści Żydów Europy) oraz występ chóru POLIN
  • podróż przez 1000-letnią historię Żydów polskich – zwiedzanie wystawy z jej twórczynią i kuratorką 

Do udziału w konferencji Organizatorzy zachęcają badaczy zajmujących się tematem międzykulturowości i edukacji międzykulturowej, a także praktyków: muzealników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury, edukatorów, pedagogów, realizatorów projektów dotyczących tematyki wielo- i międzykulturowości oraz wszystkich innych zainteresowanych tym tematem.

Konferencja potrwa do środy, 22 kwietnia.

Rejestracja uczestników trwa do 31 marca. Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 

źródło: materiały prasowe, Polin

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016