Artykuł

13 wrzesień 2016

„Jak rodziła się demokracja w Polsce?” - Spotkanie w 40 rocznicę powołania Komitetu Obrony Robotników, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, 22 września 2016 roku

Kategoria: XXw, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Debaty, Spotkania

22 września 2016 roku o godzinie 17.30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku z okazji 40 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników odbędzie się spotkanie pt. „Jak rodziła się demokracja w Polsce”

 

Organizatorzy, zachęcając do wzięcia udziału w wydarzeniu, piszą:

„Różne strategie walki z komunizmem, współpraca wielu organizacji, wspólny wkład w powstanie i rozwój Solidarności – w przeddzień 40 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników będziemy rozmawiać z liderami przedsierpniowej opozycji o roli i znaczeniu KOR oraz pozostałych środowisk antykomunistycznych w przemianach demokratycznych w Polsce. Wspomnimy również opozycjonistów, którzy uczestniczyli w pamiętnym strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.”

 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

 

17.30 - Przywitanie gości - Basil Kerski -dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, gospodarz spotkania


17.40–18.20 - W obronie robotników

 

Konrad Bieliński  -  członek Komitetu Obrony Robotników, współorganizator podziemnego wydawnictwa NOWa, w trakcie sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej redaktor „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego Solidarność”, jeden z liderów podziemnych struktur Solidarności na Mazowszu

Bogdan Borusewicz - jeden z liderów opozycji z czasów PRL, w latach 70. działał w KOR i Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. Główny organizator sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej, przywódca podziemnych struktur Solidarności w regionie gdańskim

Mirosław Chojecki - członek Komitetu Obrony Robotników, szef podziemnego wydawnictwa NOWa, uczestnik sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej, w latach 80. na emigracji Paryżu, organizował przemyt sprzętu poligraficznego do Polski i wydawał pismo „Kontakt”

Ewa Milewicz - członkini Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i kierownictwa niezależnej oficyny wydawniczej NOWa, uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu ‘80, współpracowała z Agencją Filmową przy NSZZ „Solidarność” i „Tygodnikiem Mazowsze”, współorganizowała podziemne struktury Solidarności w Warszawie

 

18.30–19.30 - Wspólnota opozycji

 

Andrzej Czuma - współzałożyciel antykomunistycznych organizacji Ruch oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, redaktor pisma „Opinia”, po Sierpniu ‘80 doradca Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim oraz redaktor i wydawca „Wiadomości Katowickich”

Aleksander Hall - uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciel i lider Ruchu Młodej Polski, redagował pismo „Bratniak”, w Sierpniu ’80 brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu

Krzysztof Król - jeden z liderów Konfederacji Polski Niepodległej, organizator druku i kolportażu niezależnych pism podziemnych

Bogdan Lis - współorganizator Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i ogólnopolskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej podziemnej Solidarności, w Sierpniu ’80 sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego 

Liliana Batko-Sonik - współzałożycielka i rzeczniczka Studenckiego Komitetu Solidarności założonego w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa, w stanie wojennym organizowała pomoc internowanym

Ludwika Wujec - współpracowniczka KOR, współtwórczyni pisma „Robotnik”, redaktorka „Tygodnika Mazowsze” 


Moderatorem rozmów będzie Konrad Knoch (historyk, Wydział Myśli Społecznej ECS)

 

19.30–20.00 - Rozmowa z publicznością

 

wstęp wolny

 

Źródło: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016