Artykuł

26 wrzesień 2016

Call for Papers: „Policja Polska »granatowa« w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945” – Kielce, 6 grudnia 2016 (zgłoszenia do 30 września 2016)

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności, Historia polityczna, Historia społeczna

6 grudnia 2016 roku w Kielcach odbędzie się konferencja naukowa: „Policja Polska »granatowa« w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945” organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katedrę Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Cele konferencji koncentrują się w pierwszej kolejności wokół charakterystyki istniejącego dorobku naukowego oraz na wskazaniu, a być może też zweryfikowaniu, dostępnych źródeł dotyczących policji „granatowej”. Organizatorzy chcieliby również, aby w wyniku konferencji, poszerzeniu uległa wiedza o Policji Polskiej dzięki przedstawieniu jej systemu organizacyjnego, zadań (np. zwalczanie przestępczości pospolitej) i roli odgrywanej w polityce okupacyjnej (np. udział w łapankach na roboty przymusowe). Duże znaczenie będzie miało także ukazanie zaangażowania w struktury konspiracyjne organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw i losów poszczególnych policjantów. Ponadto celem konferencji będzie także nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tego tematu. W szczególności jesteśmy zainteresowani następującymi zagadnieniami:

- źródła do dziejów Policji Polskiej „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie

- stań badań nad dziejami Policji Polskiej

- Policja Polska w systemie niemieckiej administracji okupacyjnej. Struktura organizacyjna i zadania  

- rola i udział policji „granatowej” w niemieckiej polityce okupacyjnej i eksterminacyjnej

- zwalczanie przestępczości pospolitej w latach 1939-1945

- funkcjonariusze Policji Polskiej wobec Polskiego Państwa Podziemnego i jego struktur oraz innych organizacji konspiracyjnych 

- postawy policjantów wobec społeczeństwa polskiego podczas II wojny światowej

- represje niemieckie wobec policjantów „granatowych”

- losy policjantów „granatowych” po II wojnie światowej

 

- Policja Polska „granatowa” w powojennej propagandzie.

 

 

Zgłoszenie (formularz zgłoszeniowy i abstrakt) należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretarzy konferencji: 

 

Dr Tomasz Domański (IPN Delegatura w Kielcach) tomasz.domanski@remove-this.ipn.gov.pl

Dr Edyta Majcher-Ociesa (IH UJK) emajcher@remove-this.ujk.edu.pl

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2016 roku. 

 

Organizatorzy zapewniają noclegi oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej (teksty do druku należy przesłać do 15 lutego 2017 r.).

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Źródło: IPN, UJK w Kielcach

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016