Artykuł

29 wrzesień 2016

"Chcieliśmy po prostu być z nimi..." - wystawa o historii KOR i KSS "KOR" na platformie Google Cultural Institute

Kategoria: Wystawy, XXw, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia i pamięć, Biografie

 

Z okazji 40. rocznicy ogłoszenia „Apelu do społeczeństwa i władz PRL” – pisma, które formalnie usankcjonowało powstanie Komitetu Obrony Robotników Muzeum Historii Polski przygotowało wystawę internetową pt. „Chcieliśmy po prostu być z nimi…”. Komitet Obrony Robotników i Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” (1976-1981).

Ekspozycja przybliża kontekst powstania i działalność KOR, a potem KSS „KOR” – pierwszej takiej legalnej inicjatywy opozycyjnej wobec reżimu komunistycznej władzy w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Celem wystawy pt. „Chcieliśmy po prostu być z nimi…” jest upamiętnienie działalności KOR, która przyczyniła się w dużym stopniu do zapoczątkowania przemian społeczno-politycznych w Polsce w ostatniej dekadzie historii PRL.

Wystawa przedstawia klimat społeczny oraz polityczny dekady lat 70., życie opozycyjne wobec oficjalnej propagandy pomiędzy grudniem 1970 r. a czerwcem 1976 r., charakterystykę środowiskową KOR-u (trzy środowiska: Gromada Starszoharcerska 1 WDH „Czarna Jedynka”, warszawski Klub Inteligencji Katolickiej oraz tzw. grupa pomarcowa), moment powstania Komitetu, jego sposoby działania i kolejne etapy organizacyjne funkcjonowania KSS „KOR” – Biuro Interwencyjne, TKN, WZZ, pisma i biuletyny, kontakty z opozycją z innych krajów socjalistycznych. Ostatnim omówionym na wystawie elementem jest relacja pomiędzy KOR a przyszłym NSZZ „Solidarność” oraz rozwiązanie ruchu na Zjeździe Związku w 1981 r.

Na wystawie można zobaczyć m.in. zdjęcia z protestów w Radomiu i Ursusie, spotkań członków KOR, odsłuchać relacji m.in. Piotr Naimskiego, Henryka Wujca, Jana Lityńskiego, Jacka Kuronia, Jana Józefa Lipskiego, Zbigniewa Romaszewskiego.

Wystawa dostępna jest na platformie Google Cultural Institute w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Link do wystawy

źródło: materiały prasowe MHP

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016