Artykuł

07 styczeń 2015

Stypendium dla młodych badaczy z Europy Środkowo-Wschodniej

Kategoria: XXw, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Granty, stypendia, Aktualności

 

Centrum Badań nad Współczesną Historią w Poczdamie (Zentrum für Zeithistorische Forschung) ogłosiło nabór zgłoszeń do stypendium dla młodych badaczy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego.

Oferta adresowana jest do badaczy historii Niemiec i Europy XX wieku. Stypendium ma na celu zapewnienie naukowcom możliwości prowadzenia indywidualnych badań i aktywnego udziału w życiu akademickim jednego z najważniejszych ośrodków badań historycznych w Niemczech, jakim jest Centrum Badań nad Współczesną Historią w Poczdamie.

Ubiegający się o stypendium wykazać muszą się przynajmniej stopniem doktora oraz znaczącym dorobkiem naukowym. Szczególnie preferowani będą kandydaci realizujący projekty wpisujące się w główne programy badawcze instytucji finansującej:

  • komunizm i społeczeństwo
  • myśl ekonomiczna i praktyka
  • historia współczesna mediów i społeczeństwo informacyjne
  • reżimy w sferze społecznej

Stypendyści zakwalifikowani do programu prowadzić będą 6-miesięczne badania w Berlinie lub Poczdamie (kwiecień - grudzień 2015 r). Przydzieleni zostaną oni do grup badawczych w ramach których uczestnczyć będą w seminariach i kolokwiach. Miesięczne stypendium w wysokośi 2,5 tys. euro. pokrywać będzie wydatki związane z przejazdami, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem. 

Zgłoszenia, w języku angielskim lub niemieckim, składać można do 16 stycznia 2015 r.  Decyzje ogłoszone zostaną w lutym 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Organizatora (link)

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016