Artykuł

27 październik 2014

Totally Unofficial. O autobiografii Rafała Lemkina i wymyślaniu pojęcia ludobójstwa - spotkanie warsztatowe

Kategoria: XXw, Spotkania, Holocaust, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia kulturowa, Historia i pamięć, Biografie

We wtorek, 28 października na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, (ul. Grodzka 64, sala 302) odbędzie się spotkanie dr. Jakubem Muchowskim (Wydział Historyczny UJ) pt. Totally Unofficial. O autobiografii Rafała Lemkina i wymyślaniu pojęcia ludobójstwa

9 grudnia 1948 r. w rezultacie starań Rafała Lemkina Zgromadzenie ONZ uchwaliło Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Międzynarodowe gremia uznały propozycję polskiego prawnika za potrzebną, mimo że w nowo powstałym ładzie stanowiła ona anomalię.

Uczestnicy spotkania zastanawiać się będą nad znaczeniem R. Lemkina w polskiej humanistyce i o nieoczywistych inspiracjach polskiego prawnika. Jaki efekt miały lektury z polskiego liceum, czytanie Herdera i Fichtego, analizowanie teorii kultury Bronisława Malinowskiego? Czemu Lemkin staje się właśnie teraz ważną postacią światowej humanistyki? I dlaczego tak mało wiemy w Polsce o „człowieku, który wymyślił ludobójstwo”?

Wydarzenie organizowane jest przez Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci działający przy Wydziale Polonistyki UJ.


Spotkanie ma charakter warsztatowy. Teksty Seyli Benhabib i Rafała Lemkina będą rozsyłane zainteresowanym (kontakt: memorycultures@gmail.com).

dr Jakub Muchowski - autor książki „Historyka Shoah. Problematyka przedstawiania katastrof historycznych" (Warszawa 2006), sekretarz pisma „Historyka”, pracownik Wydziału Historycznego UJ

 

źródło: Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci/facebook

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016