Artykuł

28 październik 2014

Trwa nabór zgłoszeń do Stypendium. im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"

Kategoria: XXw, Projekty otwarte - zgłoszenia, Aktualności, Granty, stypendia, Historia polityczna, Historia i pamięć

 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłosił nabór wniosków do Stypendium. im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila".

Program stypendialny adresowany jest do osób realizujących projekty (badawcze, popularyzacyjne lub edukacyjne) poświęcone historii Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie rzucili broni po zakończeniu II wojny światowej, a zdecydowali przeciwstawić się komunistycznemu reżimowi.

Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada obywatelstwo polskie.

Dwa najlepsze projekty otrzymają roczne stypendia w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie.

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej drogą mailową oraz dostarczyć w wersji drukowanej do siedziby Organizatora do dnia 7 listopada do godziny 15.00 (decyduje data nadania).

Więcej informacji: Joanna Kacprzak (email: jkacprzak@pamieciprzyszlosc.pl, nr tel. 71 334 90 47)

Regulamin konkursu oraz formularz aplikacyjny wniosku - do pobrania na stronie internetowej Organizatora.

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016