Artykuł

12 listopad 2014

Call for Papers: Miejsce po, miejsce bez. Interdyscyplinarne spojrzenia na dynamikę przestrzeni społeczno-kulturowej

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Holocaust, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia kulturowa, Historia i pamięć

 

Do 15 listopada przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konferencji: Miejsce po, miejsce bez. Interdyscyplinarne spojrzenia na dynamikę przestrzeni społeczno-kulturowej.

Konferencja przygotowywana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4 odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2015 r.

Jak zaznaczają Organizatorzy celem dwudniowych spotkań jest próba podsumowania wieloletnich prac i doświadczeń Muzeum Historii Miasta Krakowa w przestrzeni pamięci i historii: Chcemy uczynić to zapoznając się z dorobkiem badaczy, naukowców i instytucji, zajmujących się podobną problematyką. 

Muzeum jest miejscem, w którym spotykają się różne doświadczenia i sposoby interpretacji historii, zarówno tej odległej, jak i współczesnej. Im szerzej rozwija się nasza działalność, tym większa staje się potrzeba refleksji, znalezienia dystansu koniecznego do dalszych badań i rozwoju.

Jednym z najważniejszych obszarów, którym muzeum zajmowało się w ostatnich latach jest historia II wojny światowej rozpatrywana zarówno przez pryzmat miasta jak i jego mieszkańców. Dlatego też konferencja Miejsce po, miejsce bez ogniskuje się wokół tematyki związanej z tym okresem. Została pomyślana jako zaproszenie do dialogu i wymiany doświadczeń wszystkich, którzy w sposób pośredni i bezpośredni zajmują się miejscami i ludźmi wciąż odczuwającymi skutki wojny

Konferencja adresowana jest zarówno do historyków, antropologów, socjologów, psychiatrów, psychologów, etnografów, ekonomistów, oraz wszystkich osób zajmujących się kwestiami szeroko rozumianej pamięci II wojny światowej. 

Zagadnienia poruszane w ramach spotkań to:

Blok I. Badania społeczno-historyczne wokół przemian szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej „po” : 

 • historyczna refleksja nad skutkami wojny ze szczególnym naciskiem na konsekwencje utraty przez miasta i regiony swoich społeczności: żydowskiej, niemieckiej, ukraińskiej, łemkowskiej itp.
 • zmiany demograficzne po 1945 roku i ich następstwa społeczne, gospodarcze, obyczajowe itp.
 • zmiana przestrzeni urbanistycznej (funkcja/ użytkownicy) i jej skutki
 • Polacy po zakończeniu II wojny: postawy, nastroje 
 • zmiany w obszarze życia codziennego ( skutki utraty elity intelektualnej)
 • pamięć o przeszłości kultywowana „w drugim obiegu”

Blok II. Historia a pamięć – relacje pomiędzy historią a pamięcią – przywracanie/zacieranie obecności tych, których utracono: 

praktyki upamiętniania po II wojnie światowej i polityka oczyszczania pamięci

 • ślady utraty ukryte w przestrzeni (krajobraz, architektura, język) i próby ich odczytania
 • powody i sytuacje przemilczenia straty (mechanizmy obronne, eskapistyczne, polityczne)
 • praktyki upamiętnia a groźba sentymentalizacji i fałszowania przeszłości; petryfikacja pamięci
 • odkrywanie wielokulturowości: szczytne deklaracje czy autentyczna potrzeba 
 • jaką cenę płaci społeczność za próbę zamazania braku? Czy możliwa jest terapia po takim milczeniu? 
 • działania edukacyjne, projekty społeczne mające na celu przewrócenie pamięci o utraconych a ich skuteczność, odbiór społeczny („przekonywanie przekonanych”?)
 • rola sztuki w przekazie pamięci o utracie
 • „dark tourism” – atrakcyjna wycieczka w miejsca naznaczone śmiercią

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz zakwaterowania podczas konferencji oraz zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru zgłoszonych tematów wystąpień do 30 listopada 2014 roku.  

Publikacja pokonferencyjna w formacie PDF zawierająca wystąpienia wszystkich prelegentów zostanie zamieszczona na stronie Muzeum.

Zgłoszenia prelegentów wraz z podaniem tematu wystąpienia oraz opisem do 2 tys. znaków należy przesłać do 15 listopada 2014 roku za pomocą formularza (link

Zgłoszenia słuchaczy do 28 lutego 2015 roku - również za pomocą powyższego formularza

źródło: MHK

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016